DUYURU!

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi Hakkında.

Bilindiği üzere, 18-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Odamızın 44. Olağan Genel Kurulu yapılmış, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği Genel Kurul`da görüşülerek kabul edilmiş ve TMMOB`nin onayına sunulan Yönetmelik TMMOB`ce onaylanarak Resmi Gazete`de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Oda Yönetim Kurulu`nun 22/08/2014 tarih ve 19/243 sayılı kararıyla "Yönetim Kurulunca 28.06.2011 tarihli Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesinin kaldırılmasına, 44.Olağan Genel Kurulunun verdiği yetkiye dayanılarak Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği Resmi Gazete‘de yayımlanmasına kadar Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi‘nin yürürlüğe konulmasına, söz konusu yönergenin Odamız resmi web sayfasında ve yayımlanacak ilk bültende duyurulmasına," karar verilmiştir.

Hazırlanan Yönerge ektedir.

Bilgilerinize.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
ARALIK 2014Dosyalar

LİHKAB Tescil Yönergesi (100 KB) (04.12.2014 11:52:05)

Yukarı Çık