DUYURU!

Odamızın 44. Olağan Genel Kurul`unda Kabul Edilen TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği`nin Resmi Gazete`de yayımlanmaması üzerine açılan dava hakkında.

Odamızın 44. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Resmi Gazete‘de yayımlanmak üzere Başbakanlık‘a gönderilen "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği"in yayımlanması talebiyle yaptığı başvurunun uygun bulunmamasına ilişkin Başbakanlık işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi‘nin 25/05/2015 tarih ve E:2015/412 sayılı kararıyla Başbakanlık işleminin yürütülmesinin durdurulması istemi reddedilmiştir.

Anılan karara itiraz edilmiş olup, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul‘un 23/06/2015 tarih ve YD İtiraz No:2015/3322 sayılı kararıyla, itiraz isteminin kabulüne, Ankara 9. İdare Mahkemesi‘nin 25/05/2015 tarih ve E:2015/412 sayılı kararının kaldırılmasına ve Başbakanlık işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul‘un 23/06/2015 tarih ve YD İtiraz No:2015/3322 sayılı kararı ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMMUZ 2015Dosyalar

(74 KB) (27.07.2015 17:16:41)

Yukarı Çık