“TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2015”İN ERTELENMESİ HAKKINDA KAMU KURUM KURULUŞLARINA GÖNDERİLEN YAZIMIZ

Sayı     :  3/B15-1603                                                                                                       27/10/2015
 

Konu   : "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2015"
                Erteleme Hk.
 
 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA 
 
İlgi: 22/07/2015 tarih ve 3/B15-1213 sayılı yazımız.

İlgi‘de kayıtlı yazımızda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası tarafımızca (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası - HKMO) yürütülen, "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2015" ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarının, 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin beşincisi olarak 11-14 Kasım 2015 tarihlerinde Diyarbakır`da gerçekleştirileceği tarafınıza bildirilmişti.

"Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya" sloganı ile gerçekleştirilmesi planlanan "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi-2015" in ülkemizin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle  Diyarbakır`da gerçekleştirilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmiş olup, ileri bir tarihte ve başka bir yerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle duyururuz, saygılarımızla.

 

Ertuğrul CANDAŞ                                             Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Yönetim Kurulu a.                                          Kongre Düzenleme Kurulu
Genel Başkan                                                        Başkanı

 

 


Yukarı Çık