8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU 1. DUYURU

 

Sayı  : 3/B15-770                                           06/06/2016

Konu: 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 1. Duyuru

 

....................................................

....................................................

 

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 19 - 21 Ekim 2016 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kültür Kongre Merkezi‘nde düzenlenecektir.

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunun ilki 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde, ikincisi 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi‘nde, üçüncüsü 2007 yılında Selçuk Üniversitesi‘nde, dördüncüsü 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nde, beşincisi 2010 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi‘nde, altıncısı 2012 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi`nde ve yedincisi 2014 yılında Hitit Üniversitesi‘nde düzenlenmiştir. Bu Sempozyumların ortak özelliği, uygulamaya yönelik olması ve üniversitelerimizle ortaklaşa düzenlenmesidir. Bu kapsamda HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu tarafından periyodik olarak düzenlenen Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu‘nun sekizincisi, Yıldız Teknik Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde İstanbul‘da yapılacaktır.

Bu sempozyum kapsamında; üniversiteler, konuyla ilgili kurum, kuruluş ve özel sektörden araştırmacı ve uygulayıcıların bilgi alışverişinde bulunması, uygulama ve araştırma sonuçlarını böyle bir platformda sergilemeleri, teori ve uygulamadaki yeni gelişmelerin paylaşılması ve bunların pratikte uygulanabilirliğine yönelik görüş ve önerilerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Bu olgudan hareketle, bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği ve meslek alanlarımızı her yönüyle etkilediği günümüzde, Sempozyum`umuza destek vereceğinize ve kurumunuzda görev yapan teknik elemanların katılımını özendireceğinize olan inancımızla sizleri Sempozyum`umuza katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
 Genel Başkan

 

Ek: Broşür

 Dosyalar

broşür ön (1564 KB) (13.06.2016 15:37:20)

boşür arka (43 KB) (13.06.2016 15:37:46)

Yukarı Çık