DUYURU!

LİHKAB Mesleki Faaliyet Denetimi Ücretleri Hakkında.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği 05.08.2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu süreçte, anılan Yönetmeliğin tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmış olup, Danıştay Sekizinci Dairesinin 05.04.2016 tarih ve E:2016/530 sayılı kararıyla, mesleki faaliyet denetim ücretinin kademeli olarak belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Mesleki Faaliyet Denetimi ücreti iş sayıları dikkate alınarak kademeli olarak HKMO Genel Kurulu tarafından belirlenir." hükmünün yürütmesini durdurmuştur.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmünden önce uygulanan, LİHKAB`ların mesleki faaliyet denetimi ücretinin her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere 4,00-TL olarak belirlenmesine ilişkin 14.05.2012 tarih ve 4/60 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesi, bir örneği ekte sunulan 27.04.2016 tarih ve E:2012/9469, K:2016/4417 sayılı kararıyla, anılan Yönetim Kurulu kararını hukuka uygun bulmuştur.

Yukarıda belirtilen yargı kararları birlikte dikkate alınarak LİHKAB Mesleki Faaliyet Denetimi ücreti, Yönetim Kurulumuzun aşağıda sunulan 27.06.2016 tarih ve 13/179 sayılı kararıyla, her bir iş için ayrı olmak üzere yeniden 4,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMMUZ 2016


27.06.2016 TARİH VE 13/179 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI:
Danıştay Sekizinci Dairesi‘nin 05.04.2016 tarih ve E:2015/530 sayılı ve 27.04.2016 tarih ve E:2012/9469, K:2016/4417 sayılı kararları birlikte değerlendirilerek, LİHKAB‘ların mesleki faaliyet denetimi ücretinin, 43. Dönem Yönetim Kurulu‘nun 14.05.2012 tarih ve 4/60 sayılı kararıyla belirlendiği gibi her bir iş için ayrı olmak üzere 2016 yılı için 4,00 TL olarak yeniden belirlenmesine, Odamız Web sayfasında duyurulmasına, ayrıca şube ve merkeze bağlı temsilciliklerimize de konu hakkında gereğinin yapılması için yazı gönderilmesine,Dosyalar

Danıştay Sekizinci Dairesinin 27.04.2016 tarih ve E:2012/9469, K:2016/4417 sayılı kararı (2115 KB) (27.07.2016 17:49:39)

Yukarı Çık