8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU 2. DUYURU

 Sayı     : 3/B15-966                                       02/08/2016                                                                             

Konu  : 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 2. Duyuru

 

 

........................................

........................................ 

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 19 - 21 Ekim 2016 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kültür Kongre Merkezi‘nde düzenlenecektir.

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunun ilki 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde yapılmış ve son olarak da yedincisi 2014 yılında Hitit Üniversitesi`nde düzenlenmiştir. Bu Sempozyumların ortak özelliği, uygulamaya yönelik olması ve üniversitelerimizle ortaklaşa düzenlenmesidir. Bu kapsamda HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu tarafından periyodik olarak düzenlenen Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu‘nun sekizincisi, ilk ev sahibi olan Yıldız Teknik Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde İstanbul`da yapılacaktır.

 "Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu" ülkemizde bu alanda yapılmakta olan tek ve önemli bir etkinlik olma özelliği taşımaktadır. Kurum ve kuruluşlar ile farklı meslek disiplinlerinden bilim insanları ve uzmanların Sempozyum‘a katılarak deneyim ve birikimlerini paylaşmaları etkinliğin amacına ulaşmasında güç ve katkı sağlayacaktır.

Sempozyumda; Jeodezik Metroloji, Mühendislik Projelerinde Jeodezik Uygulamalar, Yapı Sağlığı izleme, Afet Yönetiminde Jeodezik Uygulamalar, Kapalı Mekanlarda Konumlama ve Navigasyon, GNSS Hassas Nokta Konumlama Teknikleri, GNSS  Verileri Yardımıyla Atmosferik Kestirimleri, Hibrit Konumlama Teknikleri, InSAR Uygulamaları, LIDAR Uygulamaları, Yersel Lazer Tarama Uygulamaları, DRONE Uygulamaları, Endüstriyel Ölçmeler, Yeraltı Ölçmeleri, Madencilik Ölçmeleri, Hidrografik Ölçmeler, Jeodezik Aletlerin Kontrol ve Kalibrasyonu, Mühendislik Ölçmelerinde Standardizasyon, Mühendislik Ölçmelerinde Kalite Güvence Sistemi gibi çalışmaların çok disiplinli, geniş katılımlı bir ortamda paylaşılması amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, Sempozyum kapsamında yazılım ve donanım fuarı açılacak olup, gelişen teknolojik ürünlerin tanıtımının yapılması sağlanacaktır.

Bu olgudan hareketle, bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği ve meslek alanlarımızı her yönüyle etkilediği günümüzde, Sempozyumumuza destek vereceğinize, yazımız ekinde iletilen "8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyum" afişinin duyurusunun yapılarak ve kurumunuzda görev yapan teknik elemanların katılımını özendireceğinize olan inancımızla sizleri Sempozyumumuza katılmaya davet ediyoruz. 


Bilgi ve gereğini dileriz, 

Saygılarımızla.


 

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan

 

NOT           : 

-Sempozyum web sitesine http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/muholc/ adresinden ulaşabilirsiniz.

EKLER         :

Ek-1: Sempozyum Afişi 

 


Yukarı Çık