YENİ TİP SÖZLEŞME SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

Odamızın ve üyelerimizin haklarını korumak, haksız rekabeti önlemek amacıyla, mesleki mevzuata dayanarak çalışmalar yapılmakta olup, bu kapsamda Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları için HKMOBİS‘den alınan TİP sözleşmelere ve sözleşme alımına ilişkin yeni standart-lar getirileceği hususu daha önce üyelerimizle paylaşılmıştı.

Sözleşme alımlarına ilişkin yeni standartlar hakkında yayınlanacak genelge ile birlikte yeni TİP Söz-leşmelerin kullanımına 1 Şubat 2017 tarihinde başlanacaktır. Yeni sistemin kullanıma açılmasıyla yapılacak olan değişiklik ve yenilikler özetle şu şekilde olacaktır;

*- HKMOBİS‘den TİP sözleşme alırken, sözleşmede doldurulması gereken zorunlu alanlar doldurulmadan sözleşme yazdırılamayacaktır, 

*- Yapılacak işin proje bedeli, yapılan bilgi girişleri sonrasında sistem tarafından HKMO Birim Fiyatlarından hesaplanacak ve otomatik olarak sözleşmeye yazdırılacaktır.

*- Bölgesel şartlar ve işin zorluğu gibi nedenlerle, hesaplanan proje bedelinden daha yüksek fiyat ile sözleşme yapılmak istenirse bu bedel sisteme girilebilecek ancak sistem tarafından hesaplanan pro-je bedelinden daha az fiyatla sözleşme yapılmak istenirse sistem sözleşmenin yazdırılmasına izin vermeyecektir.

*- Proje müellifliği ve fenni mesuliyet üstlenen üyelerimizin şube, merkeze bağlı temsilciliklerimiz ve il/ilçe temsilciliklerimizden her iş için ayrıca aldıkları Oda sicil kayıt belgeleri, yeni uygulamayla TİP_2 ve TİP_3 sözleşmeler alınırken sistem tarafından sözleşme ile birlikte otomatik olarak verilecek, sözleşme ücreti dışında, ayrıca belge ücreti alınmayacaktır. Sözleşmeler ve sözleşmelerle birlikte verilen Oda Sicil Kayıt Belgeleri ilgili idarelere verilmeden önce Oda birimlerine onaylatılacaktır.

*- Eski sözleşmelerin (halen kullanılmakta olan) alımına 1 Şubat 2017 tarihinde son verileceğinden, o tarihe kadar sözleşme alımına 2 adet ile sınırlama getirilmiş olup, 1 Şubat sonrasında üyelerimizin ellerinde kalan sözleşmeleri yenilenecektir.  

Yeni TİP Sözleşme Sistemine ve mesleki faaliyet denetimi uygulamalarına yönelik açıklamalar Odamızca hazırlanan uygulama genelgesiyle tüm üye, şube ve merkeze bağlı temsilciliklerimize 01.02.2017 tarihinden önce duyurulacaktır.

Üyelerimizin ve Şube/Temsilcilik/Mesleki Faaliyet Denetim görevlisi olan kullanıcılarımızın Yeni TİP Sözleşme Sisteminin kullanılmasına yönelik Odamızca hazırlanan üye/kullanıcı eğitim videolarını izlemek için aşağıdaki linkler yayına açılmıştır.

Mesleğimize ve meslektaşlarımıza büyük faydalar getireceğine olan inançla bilgilerinize önemle sunarız.

Saygılarımızla.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ocak 2017
 
 
HKMOBİS YENİ TİP SÖZLEŞME SİSTEMİ---TEMSİLCİ/ŞUBE EĞİTİM ulaşmak için TIKLAYINIZHKMOBİS YENİ TİP SÖZLEŞME SİSTEMİ---ÜYE EĞİTİM ulaşmak için TIKLAYINIZ  

Yukarı Çık