16.TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI - II. DUYURU GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Sayı : 3/B15-152                                                                                                          20/01/2017

Konu : 16.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı - II. Duyuru 
           Genişletilmiş Bildiri Özet Gönderimi İçin Önemli Tarihler

 

3-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara‘da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi`nde gerçekleştirilecek olan 16.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (THBTK)`na bildiri göndermek isteyen katılımcılar için önemli tarihler aşağıda belirtilmiş olup; bildiri yazım kuralları, örnek şablon ve konuya ilişkin önemli açıklamalar kurultay web sayfasında (http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/) ilan edilmiştir.


Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 26 Şubat 2017

Değerlendirme Sonucu Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 1 Nisan 2017

Kurultay Tarihi: 3-6 Mayıs 2017
 


ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

• Genişletilmiş bildiri özetini gönderecek olan sorumlu yazarın kurultay web sayfasında yer alan "Bildiri Kayıt Sistemi"ne gerekli tüm bilgileri eksiksiz ve hatasız girerek kayıt olması, ardından ilgili bildiri yazım kurallarına uygun olarak hazırladığı genişletilmiş bildiri özetini, word dosya formatında sisteme online olarak yüklemesi gerekmektedir.

• "Bildiri Kayıt Sistemi"  26 Şubat 2017 tarihine kadar açık olup, bu tarihten sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.

• Kurultay Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen genişletilmiş bildiri özetlerinden kabul edilenleri "Sözlü Sunum"  veya "Poster Sunum" olarak sınıflandırılacaktır.

• Bildiri gönderen yazar/yazarlardan ayrıca bildiri tam metinleri istenmeyecektir. Kurultay bildiriler kitabında (sayısal olarak) bildirilerin genişletilmiş özetleri yer alacaktır.

• Yazım kurallarına uygun genişletilmiş bildiri özetleri 1000-1500 kelime aralığında olup, 6 (altı) sayfayı geçmemelidir. (Şekiller, Tablolar ve Kaynaklar dahil olarak)

• Genişletilmiş bildiri özetleri Türkçe Özet, İngilizce Özet, Yöntem (Ana, ara ve alt başlıklar içerecek şekilde), Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümlerinden oluşturulmalıdır.
 
• Sözlü sunum olarak kabul edilen ve kurultayda sunulan bildirilerden ilgili bilim/hakem kurulu tarafından seçilenleri ulusal hakemli dergide basılarak yayınlanacaktır. Seçili bildirilerin ulusal hakemli dergide yayınlanabilmesi için yazar/yazarlardan ilgili derginin yazım formatına uygun bildiri tam metinleri ayrıca istenecektir.

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

OCAK 2017 


Yukarı Çık