8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ


8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünün birlikte düzenlediği 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2016 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumun açılış ve anma oturumuna 19 Aralık 2015 tarihinde aramızdan ayrılan Doç. Dr. Mehmet Zeki ÇOŞkUN`un eşi ve kardeşi de katılmıştır. Açılış ve anma oturumunda Doç. Dr. Mehmet Zeki ÇOŞKUN`un yakın arkadaşı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa YANALAK bir konuşma yapmıştır.

Yine salonda bulunan bazı katılımcılarda Doç. Dr. Mehmet Zeki ÇOŞKUN ile ilgili anılarını paylaşmışlardır.

Günümüzde farklı disiplinlerin birlikte gerçekleştirildiği mega projelerin artması, harita mühendislerine olan gereksinimi arttırmıştır. Diğer meslek disiplinlerinin de ihtiyacı olan konum bilgilerinin standartlara uygun nitelikte Harita Mühendislerinin sorumluluğunda üretilmesiningerekliliği anlaşılmıştır.

Sempozyumda yapılan sunumlardan ve tartışmalardan; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi köprüsü, 3. Havalimanı, Etiyopya Awash-Kombolcha-Hara Gebaya demiryolu gibi pek çok büyük ulusal ve uluslararası projelerde, Ölçme Grup Müdürlüğü yapan Harita Mühendislerinin önemli görevler üstlendikleri görülmüştür.

Sempozyumda, mesleki alanımızla ilgili güncel çalışmaların çeşitliliği ile birlikte disiplinler arası uygulamaya ve üretime yönelik çalışmaların fazlalığı dikkat çekmektedir. İlk kez davetli konuşmacıların katıldığı bir oturum düzenlenmiştir. Bu oturumda "Dünden Bugüne Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumlarının Genel Değerlendirmesi" Prof. Dr. Turgut UZEL ve Prof. Dr. Halil ERKAYA tarafından yapılmıştır.

Aynı oturumda Prof. Dr. Kamil EREN "Haritacılıkta Son Gelişmeler Işığında Ulusal Stratejiler"in ne olması gerektiğini açıklamış ve FIG Başkan Yardımcısı ve FIG 2018 kongre direktörü Dr. Orhan ERCAN 2018 yılında İstanbul`da yapılacak olan FIG Kongresi hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

Sempozyumun kapsamında öğretim üyeleri, DSİ Baraj Emniyeti Şube Müdürü ve Özel Sektörden bir Temsilcisinin katıldığı "Barajların Emniyeti ve Deformasyon Ölçmeleri" konulu panelde ülkemizdeki barajların jeodezik ve geoteknik yöntemlerle izlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda jeodezik ve geoteknik ölçmelerin kurum tarafında yapılabileceği gibi özel sektörün de yapabileceği ancak ölçme tasarımı ile ölçülerin değerlendirilmesi, analizi ve yorumlamasının üniversitelerimizdeki yetkin öğretim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Ülkemizde gerçekleşen mühendislik projeleri ve sonunda yapılan kontrollük süreçlerinde gelinen aşamalar göstermiştir ki, mühendislerimiz yabancı teknik eleman desteğine ihtiyaç duymadan mühendislik hizmetlerini başaracak bilgi ve deneyime sahiptir. Bu kapsamda kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerin işbirliğinin önemi vurgulanmıştır.

Sempozyumda 2`si kısa süreli olmak üzere toplam 11 teknik oturum gerçekleştirilmiştir. Oturum konuları; Deformasyon Ölçmeleri, Mühendislik Ölçmeleri, Hidrografik Ölçmeler, Jeodezik Metroloji, Jeodezide Matematiksel Modellemeler, GNSS uygulamaları, Mekânsal Veri İşlemeyi kapsamaktadır.

Sempozyum kapsamında mühendislik ölçmelerini ilgilendiren pek çok konu yanında Yapı Sağlığının izlenmesi ve maden kazalarının azaltılmasında İş Sağlığı ve Güvenliği açısından üç boyutlu konumlamada harita mühendisliğinin gerekliliği vurgulanmıştır. Sempozyumda günümüz mobil  haritalama tekniklerini de içeren 42 sözlü, 38 kısa süreli olmak üzere toplam 80 bildiri sunulmuştur.

Ayrıca, sempozyumda ilk kez farklı üniversitelerden 12 öğrenci bitirme projelerini poster olarak sunmuş, posterler öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve ilk üçe giren öğrencilere sempozyum yürütme kurulunca çeşitli hediyeler verilmiştir.

Sempozyuma, 200`u öğrenci olmak üzere toplam 600 kişi katılmıştır. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri yansıtan 11 firma (GeOTEKNİK, GEOMATİCS GROUP, BAYTEKİN, SATLAB, PAKSOY, genesis, gnss teknik, GH GEOMATİK HİZMETLER, doğa, SİSTEM A.Ş., 4b Harita ve Ölçü Sistemleri San. ve. TİC. LTD. ŞTİ. SOKKIA) stant açarak ve diğer sponsor firmalar (ersel inşaat, FSM Demirbaş, GEOgrup, GeoTech, netcad, ÖLÇEK MÜHENDİSLİK) sempozyuma destek vermiştir.

Sempozyumda mesleğimizle ilgili yürütülmekte olan TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle ile ilgili sunumlar yapılmış ve TÜBİTAK destekli projelerin arttırılmasının önemi vurgulanmıştır.

Madencilik alanındaki Haritacılık uygulamalarının, mesleğimizin teknik kriterlerine göre gerçekleştirilmesinin gerekliliği madencilik sektöründe meydana gelen üzücü kazalarla bir kez daha anlaşılmıştır.

Bilim insanlarının, akademisyenlerin, özel ve kamu sektöründeki uygulayıcıların ve öğrencilerin Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu çatısı altında buluşmaları, farklı meslek disiplinleriyle birlikte, planlama ve üretim süreçlerinin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik yol haritasının zenginleştirilmesi, sempozyumda istenilen amaca ulaşıldığını göstermiştir.

 

 

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI


Yukarı Çık