TMMOB 5. CBS KONGRESİ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15-18 Kasım 2017 tarihinde Adana‘da yapılması planlanan, sekretaryalığı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen TMMOB 5. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Kongresi‘nin Düzenleme Kurulu toplantısı, düzenleme kurulu üyelerinin katılımıyla 5 Mayıs 2017 Pazartesi günü Ankara HKMO MİSEM (Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi), Haldun Özen Salonu‘nda gerçekleştirildi.
 
Açılış konuşması Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert tarafından yapılan Düzenleme Kurulu toplantısında Kongrenin uluslararası düzeyde yapılması üzerine görüşüldükten sonra genel görüş ve öneriler alınarak toplantı sonlandırıldı.
 
 
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
HAZİRAN 2017

Yukarı Çık