TMMOB 5. CBS KONGRESİ - I.DUYURU

Sayı  : 3/B15-1078 20/06/2017

Konu : "TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017 - I. Duyuru" Hk.

.............................. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen, "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017" ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı, 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin beşincisi olarak 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi/Adana`da gerçekleştirilecektir.

"Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya"sloganı ile gerçekleştirilecek olan Kongrenin amacı Ülkemizde bir türlü arzu edilen niteliğe ulaşamayan "CBS iklimi"ne olumlu katkılar sunabilmektir. Bu amaçla, önceki kongrelerde olduğu gibi, bilim insanlarını, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek araştırma, deneyim ve birikimlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Kongrede, Ülkemizin CBS ve bağlantılı teknolojileri ile çözümlenebilecek sorunlarına mevcut durum ve yasal mevzuat temelinde çözümler aranacak, CBS ve ilgili alanlarının harita mühendisliği ve diğer meslek grupları için açabileceği yeni ufuklar ortaya konmaya çalışılacaktır.

Önceki CBS kongrelerinde "ortak veri, ortak dünya", "birlikte çalışabilirlik", "ortak aklın adresi", "bugünü anlamak geleceği kurmak" sloganları ile vurgu her zaman Ülkemizin CBS temelinde çözümlenebilecek problemleri üzerinde olmuştur. Sorunlara CBS desteğinde çözüm arayışında, hem bugünün hem geleceğin politikalarının biçimlendirilmesinde ortak akılla, birlikte çalışarak ve onun gereği olarak da verileri paylaşarak karar üretmek esas alınmıştı.

Gelinen noktada veri paylaşımı ve özellikle kamu kurumlarının birlikte çalışabilmesine olanak tanıyacak Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA-TUCBS) halen oluşturulabilmiş değildir. Dünya`da ise son yıllarda "açık veri", "büyük veri" gibi yeni eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu kongrede yeniden, bir türlü başaramadığımız veri paylaşımına ve daha yeni bir kavram olarak verinin açık hale getirilmesine dikkat çekmek istedik. Verinin "açık" ya da "özgür" bırakılması, çok farklı kullanıcıların özgün bilgi ve ürünler üretebilmesine, bu yolla da yeni ufukların ve yeni iş alanlarının açılmasına olanak tanıyacak bir vizyondur. Nihayet kongremizin sosyal boyutu ve Ülkemizin belli alanlara sıkıştırılan gündemi ve insanımızı adeta daraltan iklimi itibariyle de "Özgür Dünya" dedik…

CBS kongreleri ile yaratılan etki ve sağlanan katkının süregelen kongreler dizisinde sürekli artırılması hedefi ile, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan CBS Kongresi`nin bu yıl ve bundan sonraki yıllarda "uluslararası" bir formatta gerçekleştirilmesi görüşü, Düzenleme Kurulu`nun önerisi ve TMMOB`nin onayı ile kabul görmüştür. 

CBS ve ilgili alanlarında araştırmalar yürüten bilim insanlarının, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör çalışan ve temsilcilerinin ve ilgili diğer paydaşların, Ülkemizin tarihi değerleri ile olduğu kadar, tatları ile de ünlü, en güzel kentlerinden biri olan Adana`da düzenlenecek kongreye katılımlarını diliyor ve bekliyoruz.

Saygılarımızla,

 

        Ertuğrul CANDAŞ  Prof. Dr. Çetin CÖMERT

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası         Kongre Düzenleme Kurulu

         Genel Başkanı                                                Başkanı       

 

 

 

-Kongreye ilişkin bilgilere; http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs İnternet adresimizden ulaşabilirsiniz.


Yukarı Çık