DEMOKRASİ, LAİKLİK VE TAM BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ SÜRECEK

15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen hukuk düzenini, demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir kez daha "Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Tam Bağımsız Demokratik Türkiye!..", bir kez daha "Askeri Darbeye de Sivil Darbeye de Hayır!" diyoruz.

Bir kez daha, darbe girişiminde bulunulmuş olmasını, demokrasiyi askıya alma, baskıcı bir rejim kurma, iktidar ordusu ve yargısı oluşturma, devletin kurum ve kuruluşlarını siyasallaştırma, kadrolaşma fırsatı olarak, bir sivil darbe aracı olarak kullanılmaması konusunda siyasal iktidarı, bütün kurumları ve yetkilileri uyarıyoruz.

Bir kez daha, Olağanüstü Hal Yönetimine, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerle ülke yönetilmesine, devlet gücünün ve yargının öç alma, muhalefeti etkisizleştirme aracı olarak kullanılmasına, yurtsever kamu görevlilerinin tasfiye edilmesine inatla ve ısrarla karşı duracağımızı duyuruyoruz.

Bir kez daha, darbeci örgüt ve üyelerinin bütün devlet kurumlarını kimlerle ve kimlerin yardımıyla ele geçirdiklerinin, yurtsever kamu görevlilerini kimlerle birlikte ve yaratılan hangi olanaklarla tasfiye ettiklerinin saptanmasını, darbenin siyaset ayağının da ortaya çıkarılmasını istiyoruz.

Bir kez daha darbeye zemin hazırlayanların da, darbe koşullarının oluşmasına göz yumanların da yargılanması, hesap vermesi ve cezalandırılması gerektiğini vurguluyoruz.

Bir kez daha, ısrarla ve inatla "Yaşasın Tam Bağımsız, Demokratik Laik Türkiye!" diyoruz.

Bir kez daha, "özgürlük, eşitlik, laiklik ve demokrasi yürüyüşümüze, durmaksızın, yorulmaksızın devam…" diyoruz.

Bu girişimi önlemek adına hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. 

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyuruyoruz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Temmuz 2017

Yukarı Çık