TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017 SPONSORLUK HK.

Sayı:2/F-1367                                                                                                         23/08/2017           

Konu : TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017 
           Fuar Alanı ve Sponsorluk Hk.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Odamızca yürütülen "TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017" ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı, 15-18 Kasım 2017 tarihleri arasında, "Özgür Veri, Özgür Bilgi, Özgür Dünya" sloganı ile Çukurova Üniversitesi/Adana`da gerçekleştirilecektir.

Dünyadaki son gelişmeler ışığında, ülkemizde coğrafi bilgi ve teknolojilerini kullanan ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) gereksinim duyan farklı meslek disiplinlerindeki kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, başta CBS bileşenleri olan veri, yazılım, donanım ve yönetim olmak üzere CBS‘nin tüm yönleriyle ele alınarak tartışılmasını amaçlayan Kongre‘de, bilimsel ve teknik oturumların yanı sıra sosyal konuların ve güncel sorunların ele alınacağı oturumlar, mesleki eğitimler ve tartışmalar yapılacak, "Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı" düzenlenecektir.

Kongrenin başarıyla gerçekleşmesinde önemli bir payı da Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı oluşturacaktır. Katılımcı firmaların coğrafi veri üretimi ve yönetimi konusunda yeni ürünlerini ya da ürettikleri hizmetlerini sergileyecekleri fuarda, CBS ile ilgili güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler katılımcılara aktarılacaktır.

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı‘na katılım koşulları ile kongrenin sponsorluk kalemleri ekte gönderilmekte olup, Fuarda yer almak ve/veya kongreye sponsor olmak isteyen firmaların odamıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla.

 

 

         Ali İPEK
   Yönetim Kurulu a.
Örgütlenme Sekreteri

 

NOT : - Başvurular tarih sıralamasına göre değerlendirilecektir.
           - Başvurularda istenilen stand numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.


EKLER :
Ek-1: Sponsorluk Kalemleri.
Ek-2: Stant Alanı Ücret Listesi.
Ek-3: Stant Alanı Krokisi ve Görselleri.

 

DAĞITIM :
Gereği  :
- Firmalara

 


EK-1

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KONGRESİ 2017
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı‘na Katılım koşulları ve Sponsorluk Kalemleri


Kongreye delege katılım ücreti : 200,00.- TL (yerli katılımcı)
                                                150,00.- EURO (yabancı katılımcı)


1. Kokteyl; 250 kişilik kokteyl maliyeti

     • Kokteyl davetiyelerinde Firma ve Odanın logolarına ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
     • Kokteyl salonu Oda ve Sponsor Firma ile birlikte belirlenecektir.
     • Kongre sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD`sinde Firmanın reklâmına yer verilecektir.
     • Sponsor Firma kokteyl salonuna istediği şekilde flama vs. asabilecektir.
     • Sergi alanında, yer seçim önceliğine sahip olabilecektir.

Tek başına bir firma sponsor olmaz ise birden fazla firma ortak sponsor olabilecektir.

2.Çanta; (Delege Sayısına Göre Belirlenecek olan yaklaşık 500 Adet Çantanın Maliyeti)

     • Çantanın iç kısmında uygun bir yerde Firma ve Odanın logolarına ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
     • Çanta seçimi Oda ve Sponsor Firma ile birlikte yapılabilecektir.
     • Kongre sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD`sinde Firmanın reklâmına yer verilecektir.
     • Sponsor Firma çanta içine tanıtım broşürlerini koyabilecektir.

3. Öğlen yemeği paketleri; Günlük 5.000,00.-TL

     • Kongre süresince her öğlen Delegeye verilecek olan öğlen yemeği paketlerinin üzerinde Sponsor Firma reklamına yer verilecek.
     • Paketlerin içerisine Sponsor Firma uygun şekilde broşürlerini koyabilecek.
     • Kongre sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD`sinde Firmanın reklâmına yer verilecektir.
     • Her gün için yada talep edilen günler için sponsor olunabilecektir.
     • Günler başvuru sırasına göre belirlenecektir.

4. Konser; kitlelerce kabul görmüş kişi yada grup tarafından verilecek konser maliyeti (sponsor bulunması halinde yapılacaktır.)

    • Konser davetiyelerinde Firma ve Odanın logolarına ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
    • Kongre sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD`sinde Firmanın reklamına yer verilecektir.
    • Sponsor firma konser salonuna istediği şekilde flama vs. asabilecektir.
    • Sergi alanında, yer seçim önceliğine sahip olabilecektir.
    • Tek başına bir firma sponsor olmaz ise birden fazla firma ortak sponsor olabilecektir.

5. Yaka kartı ve ipi; 1000 adet maliyeti + karşılıklı görüşmeyle belirlenecek miktar

   • Yaka kartı ipinde Sponsor Firmanın adı yazacaktır.
   • Yaka kartı ipinin seçimi Sponsor Firma ile birlikte yapılacaktır.
   • Kongre sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD`sinde Firmanın reklâmına yer verilecektir.

6. Bloknot ve Kalem; 750 adet için maliyeti + 3.000,00.-TL

   • Bloknot ve kalemde Firma ve Oda logo ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
   • Bloknotun formatı Oda ve sponsor Firma ile birlikte belirlenecektir.
   • Kongre sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD`sinde Firmanın reklâmına yer verilecektir.

7. Kitap Ayracı; 750 adet maliyeti + 1.000,00.-TL

   • Kitap ayracında firma ve Oda logo ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
   • Kitap ayracının formatı Oda ve Sponsor Firma ile birlikte belirlenecektir.
   • Kongre sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD`sinde Firmanın reklâmına yer verilecektir.

8. Dış Tanıtımlar

- Firmaların yeni ürünlerini ya da ürettikleri hizmetlerini tanıtabilmesi ve sahada gerçek uygulamalar yapabilmesi amacıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Mithat Özsan amfisinin bahçesindeki açık alanda tanıtım alanları tahsis edilecektir.
Ücretlendirme şu şekilde olacaktır.

   • Kapalı alanda stand yeri satın alan firmalar için : 1000 TL / Saat
   • Diğer firmalar için (Standı olmayan) : 1500 TL / Saat

Not: Sponsorluklar başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

 

EK-2 

 

 

STANT NO

ALAN (m²)

FİYAT

1

9

5,625.00 TL

2

9

4,950.00 TL

3

9

4,950.00 TL

4

15

9,000.00 TL

5

9

4,950.00 TL

6

9

4,950.00 TL

7

9

4,950.00 TL

8

27

15,525.00 TL

9

9

6,750.00 TL

10

15

12,000.00 TL

11

9

5,850.00 TL

12

9

6,750.00 TL

13

9

6,300.00 TL

14

9

5,400.00 TL

15

9

4,950.00 TL

16

9

6,300.00 TL

 

 Dosyalar

Ek-2: Stant Ücretler (81 KB) (23.08.2017 16:18:31)

Stant Alanı Krokisi-1 (121 KB) (23.08.2017 16:19:36)

Stant Alanı Krokisi-2 (230 KB) (23.08.2017 16:19:45)

Stant Alanı Krokisi-3 (145 KB) (23.08.2017 16:19:52)

Stant Alanı Krokisi-4 (229 KB) (23.08.2017 16:19:59)

Stant Alanı Krokisi-5 (137 KB) (23.08.2017 16:20:37)

Stant Alanı Krokisi-6 (134 KB) (23.08.2017 16:20:45)

Stant Alanı Krokisi-7 (91 KB) (23.08.2017 16:20:54)

Stant Alanı Krokisi-8 (100 KB) (23.08.2017 16:21:03)

Stant Alanı-3D (2639 KB) (23.08.2017 16:21:23)

Yukarı Çık