KONGRE MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİ

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ - 2017

CBS Kongresi 2017 kapsamında CBS, Uzaktan Algılama ve İHA Harita Üretimi konularında eğitimler verilecektir. Bunlardan CBS ve Uzaktan Algılama eğitimleri 13-14 Kasım, İHA eğitimi 17 Kasım tarihlerindedir. İHA eğitimi kongre delegeleri için ücretsiz, diğer katılımcılar için ücretlidir. CBS ve Uzaktan algılama eğitimleri, tüm katılımcılar için ücretlidir. Eğitim programları ile diğer detaylar aşağıdadır.  

* Eğitime katılım için başvuruların 3 Kasım 2017 tarihine kadar cbs2017@hkmo.org.tradresine bildirilmesi gerekmektedir.

* Eğitimler için detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

 

1- CBS (QGIS, PostGIS) 2B-3B konumsal analiz, UKVA (TUCBS)/INSPIRE, Kent Bilgi Sistemleri, Web Tabanlı uygulama geliştirme konulu eğitim

Komisyon : Coğrafi Bilgi Sistemleri STBK

Eğitmenler : Prof. Dr. Çetin Cömert, Doç. Dr. Halil Akıncı, Y.Doç.Dr. Hasan T. Bostancı, Yük. Müh. Fikri Haşal, Yük Müh. Muhammet Emre Yıldırım, Arş.Gör Ziya Usta.

Minimum Katılımcı : 15

Ücret : 400 TL

Eğitim Yeri : HKMO Adana Şubesi Toplantı Salonu  

Eğitim Programı (2 gün)

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 2B ve 3B konumsal Analiz (Teori ve uygulama: QGIS, PostGIS, Cesium, Unity, Mapbox, FME)

1. Gün 13 Kasım (09:00 - 13:00)

Prof. Dr. Çetin Cömert, Arş. Gör Ziya Usta.  

Ön gereksinimler: Temel CBS ve Veri tabanı yönetim sistemi kavramları, Javascript Bilgisi 

• PostgreSQL/PostGIS İlişkisel Veri Tabanı, Veri Tabanı Oluşturma, Veri Ekleme, Silme 

• QGIS giriş ve temel kullanımı, PostGIS Veri Tabanı Bağlantısı Oluşturulması 

• QGIS ve PostGIS ile Konumsal Bilgi Sistemi Tasarımı, Temel Veri Yönetimi Operasyonları (Join, spatial join) 

• QGIS ile Konumsal Analizler, Uygun Yer Seçimi Uygulaması 

• QGIS ile OpenStreetMap`ten veri indirme, sorgulama ve ağ analizi uygulaması 

• QGIS ile 2B veri setinden 3B konumsal veri üretilmesi-ZU 

• CityGML Standardı ve CityGML verisi üretimi-ZU 

• CityGML verisinin PotgreSQL`e aktarılması, 3B Konumsal Analiz ve Sorgulama 

• Mapbox-Unity SDK ile 3B Görselleştirme ve Sorgulama 

• Cesium.js kütüphanesi ile web tabanlı 3B görselleştirme 

UKVA (Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (TUCBS), INSPIRE, OGC, Web Sevisleri (teori ve uygulama) 

1. Gün 13 Kasım (14:00 - 18:00)

Prof. Dr. Çetin Cömert, Doç. Dr. Halil Akıncı, Yük. Müh. Muhammet E. Yıldırım. 

• Gerekli kavramlar: UKVA, Sistem tasarımı, veri tabanı tasarımı, veri modelleri, UML 

• UKVA da veri tanımlama; Uygulama Şemaları, GML (Geography Markup Language) 

• UKVA da veri ve servis yayınlama ve bulma; katalog servisleri, metaveri standartları 

• OGC (WMS; WFS, WCS vd.) ve ISO standartları, 

• INSPIRE (Avrupa Birliği konumsal veri altyapısı); Bütün boyutlar, 

• Geoserver kurulumu, konumsal verinin WMS ve WFS servisi olarak yayınlanması ve sorgulanması 

 

Web Tabanlı uygulama geliştirme (Front End ve Back End) 

2. Gün 14 Kasım (09:00 - 13:00) 

Ön gereksinimler: Temel Düzeyde HTML, Javascript, CSS, JSON, GeoJSON bilgisi ve "UKVA, INSPIRE, OGC" eğitimini almış olmak gereklidir.  

• Uygulama Geliştirme Ortamı Eclipse Kurulumu ve Geliştirme Ortamının Hazırlanması, 

• Web API ve kitaplıkları; Google Maps, Bing Maps, Leaflet ile ilgili temel uygulama geliştirilmesi, 

• Geoserver ile yayınlanan WMS ve WFS servislerinin Leaflet`da gösterimi, 

• NOSQL veritabanı, MongoDB kurulumu, veri ekleme, veri silme, veri güncelleme operasyonlarının gerçekleştirilmesi,

• Açık veri kaynaklarından elde edilen geocoder verisinin Mongo db`ye aktarılması, 

• Temel Restful Web Servisi geliştirme 

• Geocoder servisi geliştirme ve MongoDB ile entegrasyonu 

• Geliştirilecek Geocoder servisinin Leaflet ile entegrasyonu 

Kent Bilgi Sistemleri

2.Gün 14 Kasım (14:00 - 16:00)

Yük. Müh. Fikri Haşal, Y.Doç.Dr. Hasan T Bostancı 

• KBS Projelerinde Gereksinim Saptama ve Sunum İş Aşamaları. 

• KBS` de işleyiş modeli ve öncelikler ne olmalıdır? 

• KBS` de kurumsal yapılanma ve insan kaynakları nasıl ölçeklendirilmeli? 

• KBS` de projeler ve içeriği, iş paketleri hangileri olmalı? 

• KBS projelerinin maliyetini belirleyen bileşenlerde optimizasyonlar yapılabilir mi? 

•Yazılım desteği ile e-devlet projeleri web servislerinin KBS Projelerine etkisi artırılabilir mi? 

 

 2.Gün 14 Kasım (18:00-18:30)

 Değerlendirme ve Sertifikaların Verilmesi

  

2- UZAKTAN ALGILAMANIN TEMELLERİ VE UYDU GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK MEKANSAL VERİ ÜRETİMİ KONULU EĞİTİM

Komisyon : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama STBK

Eğitmenler : Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, Doç. Dr. Şinasi KAYA, Doç. Dr. Füsun ŞANLI, Dr. Uğur ALGANCI

Minimum Katılımcı : 12

Ücret : 400 TL

Eğitim Programı (2 gün):

Eğitim Yeri : Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi Eğitim Salonu  

 

BÖLÜM 1 - Uzaktan Algılamanın Gelişimi ve Kullanım Alanları 

BÖLÜM 2 - Uydu Görüntülerinin ve Uzaktan Algılamanın Temel Prensipleri

- Atmosferle yeryüzü arasındaki etkileşim

- Uzaktan Algılama Sistemleri (Aktif Algılama ve Pasif Algılama)

- Algılama prensiplerine ve yörüngelerine göre Uzaktan Algılama uyduları

- Uydu görüntülerinin temel özellikleri (Dijital Görüntü, Çok Katmanlı Görüntü, Çözünürlük Türleri)

 

BÖLÜM 3 - Temel Görüntü İşleme Adımları ve Veri Üretimi (UYGULAMALAR)

- Görüntü Düzeltme (Radyometrik Düzeltme, Geometrik Düzeltme)

- Görüntü Zenginleştirilme (Radyometrik Zenginleştirmeler, Uzaysal Filtreleme)

- Görüntü Sınıflandırma (Kontrollü Sınıflandırma, Kontrolsüz Sınflandırma)

- Uydu Görüntüleri Üzerinde Matematiksel Operasyonlar ve İndeksler (Bitki Örtüsü İndeksleri, Aritmetik Operasyonlar)

 

BÖLÜM 4 - Değerlendirme ve Sertifikaların Verilmesi.

 

3 - İNSANSIZ HAVA ARACI İLE HARİTA ÜRETİMİ KONULU EĞİTİM

TMMOB Uluslararası CBS Kongresi bünyesinde, TMMOB`ye bağlı odaların üyelerine yönelik, İnsansız hava araçlarının kullanımı, uçuş, veri işleme, dengeleme ve sonuç ürünlerinin üretilmesi konularını kapsayan uygulamalı bir eğitim düzenlenecektir.

- Eğitim süresi 1 gündür. 

- Katılımcıların eğitime kendi taşınabilir bilgisayarlarıyla gelmeleri gerekmektedir.

- Eğitimde kullanılacak materyaller ve geçici yazılım lisansı tarafımızca sağlanacaktır.

- Eğitim Kongre delegelerine ücretsizdir. Kongre delegesi olmayan katılımcılar için 250 TL`dir.

- Eğitim tamamlandığında katılımcılara katılım belgesi takdim edilecektir.

 

Yer: Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Grup Anfi-2 Balcalı Kampüsü/ADANA

Zaman: 17 Kasım Cuma saat:09:00

Eğitim İçeriği:

• İnsansız hava aracı sistemleri ve kullanım alanları hakkında teorik bilgiler.

• Uçuş planının hazırlanması

• Yer kontrol noktaları (YKN) için yer seçimi ve arazide tesisi işlemleri

• Uçuşun yapılması ve hava fotoğraflarının çekilmesi

• Uçuş sonrası ham verilerin alınması

• Elde edilen ham verilerin Pix4d programına girilmesi

• YKN değerlerinin ve dengeleme parametrelerinin girilmesi

• Yazılımda gerekli ayarlamaların yapılması ve verilerin işlenmesi

• Sonuç ürünlerinin (Nokta bulutu, Ortofoto, 3D arazi modeli, vb.) elde edilmesi ve incelenmesi.

 

 

 


Yukarı Çık