TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ YAPILDI.

 Şubemizde 02.11.2017-13.11.2017 tarihleri arasında 1. Grup Bilirkişilik Temel Eğitimi gerçekleştirildi. Bilirkişilik Faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili temel eğitim, Teorik ve Pratik bilgileri içermektedir. On sekiz saat Teorik ders ve altı saat Uygulamalı ders gerçekleşti.

 

Teorik Eğitim ; Yargılama Hukukunun genel ilkeleri , Bilirkişilik Mevzuat Hükümleri , Bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, Bilirkişinin yetkileri ve yükümlükleri, bilirkişinin uyması gereken Temel ve Etik ilkeler , ispat faaliyet, ve Bilirkişi incelemesinin Usul ve Esasları, Teknik konu- hukuki konu ayrıma ilişkin Usul ve Esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

 

Uygulama Eğitim; Uyap Bilirkişi Bilgi sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet  halinde sistamatik teknikleri kullanma becerilerinin geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içeren konular işlenmiştir. Eğitimin sonunda değerlendirme anket formu doldurularak, eğitime katılanlara Şube Başkanımız Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN eğitim katılım belgelerini vermiştir.


Yukarı Çık