TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017 BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen, sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca yürütülen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresinin 5.si, ilk defa uluslararası formatta, "Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya" sloganıyla 15-18 Kasım 2017 tarihleri arasında, Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü`nde gerçekleştirildi.

Kongre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü dâhil çeşitli kamu kuruluşlarının çalışanları ve üst düzey temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri, 600 delege, 180 lisans ve ön lisans öğrencisi ve beraberinde çok sayıda katılımcılarla yoğun ilgi gördü.

Açılışta, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Yaşar Tanrıverdi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) Başkanı Chryssy Potsiou, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz,  CBS Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı Dr. Akın Kısa birer konuşma yaparak bilgi ve iletişim çağında Coğrafi Bilgi Sisteminin ülke ve kent yönetiminde önemini vurguladılar ve Harita/Geomatik Mühendisliğinin içinde bulunduğu kavramsal yeni durum ve gündeme ilişkin düşüncelerini dile getirdiler. (Konuşma metinlerine aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.) 

Açılış konuşmalarından sonra "Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Fuarı" açılışı yapıldı. Kongre fuar alanında 13 firma ve kurum-kuruluş stantları yer aldı. Firmalar ve kurumlar son teknolojik ürünlerini, hizmetlerini ve çalışmalarını katılımcılarla paylaştılar.

İlk gün öğleden sonra, FIG Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Ercan`nın yönettiği "Dünyada Mekânsal Uygulamalar ve CBS" adlı panel gerçekleşti ve FIG Başkanı Chryssy Potsiou ve James Kavanagh konuk konuşmacı olarak katıldılar. Ardından HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş`ın yönettiği "Taşınmaz Değerleme ve CBS" adlı panelde Dr. Hasan Şanlı (TRGM), Ümit Yıldız(TKGM) ve Doç. Dr. Volkan Çağdaş konuk konuşmacı olarak katılarak taşınmaz değerlemede mevcut durum, konumsal veri altyapısı ihtiyacı, açık veri, yasal mevzuat sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

İkinci gün, Doç. Dr. Sedat Doğan yönetiminde "3B CBS, 3B Kent Modelleri", Doç. Dr. Derya Öztürk yönetiminde "Tarım, Havza Yönetimi, Risk Haritalama", Doç.Dr. Halil Akıncı yönetiminde "WebCBS, Semantik Web, Artırılmış Gerçeklik, Gönüllü Coğrafi Bilgi", Yrd.Doç. Dr.Caner Güney yönetiminde "Altyapı Yönetimi" adlı  teknik oturumlar yapıldı.

Kongrenin ikinci günü öğleden sonra, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten`in yönettiği "Ülke ve Kent Yönetiminde CBS; TMMOB yaklaşımları" adlı panel gerçekleştirildi. Panelde Doç.Dr. Tolga Çan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Prof. Dr. İlhami Bayramin (Ziraat Mühendisleri Odası), Yrd.Doç.Dr. Semih Emür (Şehir Plancıları Odası) ve Nizamettin İnsel (Maden Mühendisleri Odası) konuk konuşmacı olarak katıldı. Ardından Prof.Dr. Çetin Cömert`in yönettiği "Özgür veri, Özgün Bilgi, UKVA(TUCBS)" adlı panele Müh. Alb. Altan Yılmaz (HGK), Mert Yasin Öz (TKGM), Muhammet Emre Yıldırım (Mapisso Yazılım) ve Güleç Gencer Alır (CBS GM.)`ın katılımlarıyla ulusal konumsal veri altyapısı, açık veri alanında mevcut durum ve politikaları konuşuldu.

Kurultayın üçüncü gününde ise, Prof.Dr. Süleyman Savaş Durduran yönetiminde "Yerel Yönetimlerde CBS", Prof.Dr. Süha Berberoğlu yönetiminde "Konumsal Analiz", Doç.Dr. Melih Başaraner yönetiminde "Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA), Sistem Tasarımı, Prof.Dr. Murat Yakar yönetiminde "Konumsal Analiz, Geotasarım, Veri Üretimi" adlı teknik oturumlar gerçekleştirildi.

Üçüncü günün devamında; Yrd.Doç. Dr. Hasan Tahsin Bostancı`nın yönettiği "CBS Özel Sektörü: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" adlı panelde Emin Bank (Netcad) ve Alim Küçükpehlivan (Başarsoft) konuk konuşmacı olarak yer aldı. Akabinde, Adana Seyhan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Hasan Zengin moderatörlüğünde "Kent Bilgi Sistemleri; Yerel Yönetimlerde CBS" paneli Fikri Haşal, Abdullah Özdemir ve Lütfi Doğan`nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kongrenin ikinci ve üçüncü günü 2 oturum şeklinde 33 adet poster sunumu gerçekleştirildi ve poster sunum alanında posterler sergilendi.

Kongrenin 3. Gününde, Kongre meslek içi eğitim kapsamında "İnsansız Hava Aracıyla Harita Üretimi" konusunda, kongre delegelerine ücretsiz ve uygulamalı bir eğitim gerçekleştirildi. Sabah açık alanda insansız hava aracı ile yapılan uçuş sonrası görüntüler elde edildi. Görüntülerin işlenmesi, dengelenmesi, ortofoto, DSM vb. çıktı ürünlerinin elde edilmesi süreçleri katılımcılarla birlikte uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Kongrenin son gününde Prof.Dr. Mahmut Onur Karslıoğlu yönetiminde "En İyi Bildiri Oturumu" gerçekleştirildi. "Gezgin Satıcı Problemi`ne Coğrafi Bilgi Sistemleri`nden Bir Çözüm: TRIO (Travel Itinerary Organizer" adlı sunumuyla Serhat Yılmaztürk En İyi Bildiri Ödülü`ne, "Acil Sağlık İstasyonları Yer Seçiminde Konumsal Analizlerin Kullanılabilirliği: Ordu İl Örneği" adlı poster sunumunda Abdullah Özdemir, Aysun Gül ve Arzu Özdemir En İyi Poster Sunumu Ödülü`ne layık görüldü.

Son olarak TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresinin kapanış oturumu Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert tarafından yapıldı. Genel değerlendirme ile görüş ve önerilerin alınması sonrası kongre tamamlandı.

Üretilen verinin özgür kılınması ve bu verilerden özgün bilginin üretilmesi, doğru yönetilmesi, insanlık ve kamu yararında kullanılması, özgür ve yaşanılabilir bir dünya için elzemdir. CBS‘ nin farklı disiplinlerden oluşan ulusal ve uluslararası paydaşlarının katkı ve katılımlarıyla birçok yönden ele alındığı TMMOB 5. Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi başarıyla tamamlanmıştır. Kongrenin gelişiminde ve başarıyla gerçekleştirilmesinde katkı ve destek veren kurum-kuruluşlara, bilim insanlarına, akademisyenlere, meslektaşlarımıza ve öğrencilere teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
KASIM  2017

 

 Dosyalar

Prof.Dr.Çetin Cömert Konuşma Metni (435 KB) (24.11.2017 12:49:11)

Ertuğrul Candaş Konuşma Metni (224 KB) (24.11.2017 12:50:21)

Emin Koramaz Konuşma Metni (132 KB) (24.11.2017 12:50:58)

Yaşar Tanrıverdi Konuşma Metni (238 KB) (24.11.2017 13:49:21)

Yukarı Çık