ŞUBEMİZDE ODAK GRUP ÇALIŞMASI (DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI) YAPILMIŞTIR

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Planı (Lisans Ders Müfredatı) güncelleştirme çalışmaları kapsamında Bölümden gelen talep doğrultusunda Şubemizde 24.11.2017 tarihinde Dış Paydaş toplantısı düzenlenmiştir.

Harita Mühendisliği Bölümünün günümüz ihtiyaçlarına cevap veren ve Bologna Süreci ve MÜDEK gerekliliklerine uygun 8 yarıyıllıkLisans eğitim-öğretimplanının gözden geçirilmesi amacıyla yapılan toplantıya, farklı kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde görev yapan yönetici, işveren ve çalışan olmak üzere mesleğin farklı alanlarında faaliyet gösteren Harita Mühendisleri katılmıştır.

Toplantıda;  Harita Mühendisliği Bölüm eğitim planı (müfredat) değişiklik taslağının incelenmesi, OMÜHarita Mühendisliği Bölümünün mevcut müfredatının güncel beklentileri karşılama yeteneği, Mesleki Uygulama Programı`nın irdelenmesi ve öğrenci kariyer planlamasının irdelenmesi gibi pek çok konuda görüşler paylaşılmış ve paydaş görüşleri ve önerileri Bölüm öğretim üyeleri tarafından kayıt altına alınmıştır.

Toplantı sonunda bu tür paydaş toplantılarının yapılmasının yararına değinilmiş ve Şube Başkanımız Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN toplantıya katılan tüm meslektaşlarımıza ve Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerine teşekkür etmişlerdir.

 


Yukarı Çık