EMPERYALİZMİN KUDÜS POLİTİKASINA HAYIR!

EMPERYALİZMİN KUDÜS POLİTİKASINA HAYIR!

Binlerce yıllık tarihi ile kültürel ve manevi birikime sahip olan ve üç semavi din için kutsal kent sayılan Kudüs, yüzyıllar boyunca onlarca işgale ve savaşa maruz kalmıştır. 17. YY`nin sonlarından itibaren bölgede bir devlet kurmak ve Kudüs`ü de bunun içerisine katmak için çalışmalar yürüten emperyalistler, adım adım yeni yerleşim yerleri açarak, parayla toprak satın alarak, savaşlar çıkarıp yayılmacılık yaparak, o zamana dek Filistin halkına ait olan toprakları ele geçirdi.

1. Dünya savaşı sorası Osmanlı kontrolünden çıkarak İngiltere`nin sömürgesi haline gelen Filistin toprakları, İngiltere kraliyeti kararıyla Yahudilerin yerleşim yeri olarak kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı`ndan sonra, soykırımdan kurtulan Yahudilere yurt oluşturulması için BM tarafından Filistin topraklarının bölünmesine karar verilmiş ve 1948`de İsrail devleti Filistinlilere yönelik katliamlar eşliğinde kurulmuştur. İsrail devletleştikten sonra yayılmacılığını sürdürmüş, işgallerle bölgedeki Arapları göçe zorlamış, Doğu Kudüs‘ü 5 Haziran 1967‘de işgal etmiş ve 1980 yılında burayı başkent ilan etmiştir ancak 20 Ağustos 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘nin 478 sayılı kararı ile bu durum reddedilerek Kudüs`ün İsrail‘in başkenti olması tanınmamıştır. Bu nedenle, İsrail‘deki büyükelçilik ve konsoloslukların büyük çoğunluğu, ülkenin finans merkezi olan Tel Aviv‘dedir.

Böyle bir ortamda ABD Başkanı Donald Trump`ın Kudüs`ü başkent olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv`de bulunan Büyükelçiliği Kudüs`e taşıyacağını dünyaya ilan etmesi, uluslararası ilişkilerde ciddi bir krize yol açan, bölgedeki politik ve toplumsal krizi derinleştirerek yeni bir ateş hattını oluşturan ve yangına benzin döken, kışkırtıcı, içeride bazı kesimlere göz kırparak kendi koltuğunu sağlamlaştırma amacı taşıyan sığ ve popülist bir politikadan başka bir şey değildir.

Filistin meselesi her ne kadar din tabanlı bir mesele gibi görülse de, sorunun bu noktaya gelmesinin temelinde yayılmacı ve sömürgeci politikalara karşı koy(a)mama, geçmişte verilen tavizler, yabancılara toprak satışı, özelleştirmeler ve Arap ülkeleri ile emperyalistlerin işbirliği olarak okunmalıdır. Odamız, Yabancılara toprak satışı neticesinde Osmanlı devletinde yaşanan sorunlar, günümüz Türkiye`sinde yaşanan benzer süreçler ve sakıncaları, yasal mevzuat ve konuyla ilgili somut önerilere yer verdiği birçok çalışmalar yapmış, hazırladığı yayın ve raporlarla kamuoyunu aydınlatmıştır.

Kudüs, tarihsel olarak üç semavi dinin başkenti olarak bilinir. Kudüs`ün jeopolitik konumu ve bölgenin ortak kültürel değerlerini yansıtan kimliği aynı zamanda Ortadoğu`daki dengelerin şekillendirilmesinde ve bölgedeki barışın akıbetinde önem arz etmektedir.

Bireysel siyasi çıkarları uğruna Ortadoğu`yu karıştıran Trump ve ülkesi ABD`ye karşı, Zarrab için iki kez diplomatik nota veren siyasi iktidar, Kudüs gibi çok önemli bir konuda meseleyi kuru gürültüyle savuşturmamalı, konuyu iç politikaya malzeme yapmaktan vaz geçip ciddi siyasi adımlar atmalı ve yaptırımlar uygulamalıdır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Türkiye`de, Ortadoğu`da ve bütün dünyada savaşa karşı barışın ve kardeşliğin hâkim kılınmasını talep etmekte, bölgedeki ve dünyadaki tüm emperyalist-yayılmacı politikaları reddetmekte, ezilen Filistin halkının haklı kurtuluş mücadelesini ve Filistin`in toprak bütünlüğün savunmaktadır.

Mesleki kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

TMMOB

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

ARALIK 2017  


Yukarı Çık