TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN “RÖPERLİ KROKİ”YE İLİŞKİN İŞLEMLERİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nün "Röperli Kroki" hakkındaki işlemlerinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Onuncu Dairesi`nin 03.10.2017 tarih ve E:2017/735 sayılı kararı hakkında.

Odamızca açılan dava sonucunda, Danıştay Onuncu Dairesi`nin 03.10.2017 tarih ve E:2017/735 sayılı kararıyla; dava konusu işlemlere dayanak alınan Kayseri İdare Mahkemesi`nin ehliyet ret kararının usule ilişkin bir karar olduğu, esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin uygulanması gereken bir karar olmadığı, sadece lisanslı mühendislerce röperli kroki hazırlanabileceği yönündeki karar ve talimatın dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle; Tapu ve Kadastro Kurulu‘nun "Röperli Kroki ile ilgili Mahkeme Kararı" konulu 16/11/2016 tarih ve 67 sayılı kararının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 24/02/2017 tarih ve 447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatının, 27/02/2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin Açıklamalar kısmındaki "röperli kroki ücreti hesaplanırken aplikasyon bedelindeki ücrete ek olarak parsel üzerindeki her bina için maktu 200 TL ilave ücret tahakkuk ettirilir." şeklindeki kısmının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
ARALIK 2017


Yukarı Çık