FIG2018 KONGRE DÜZENLEME KURULU SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDEYDİ

 Sektörümüze yapacağı pozitif katkıları modelleyebilmek ve sektörümüze maksimum faydayı sağlayabilmek amacıyla, Odamız koordinasyonunda; kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz ve özel sektörümüzle birlikte 06-11 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız FIG2018 İstanbul Kongresine Hazırlık Amaçlı Bilgilendirme Toplantılarının üniversite ayağı 2016 yılı son buluşması 10 Kasım 2016  tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirildi.

 

Bu toplantı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Şişman koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bölüm öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 150 kişi katılmıştır. Toplantıya Odamız adına Kongre Direktörü ve Düzenleme Kurulu üyeleri olarak Dr. Orhan Ercan, Muhittin İpek, Doç.Dr.Muzaffer Kahveci katılmışlardır.

 

Söz konusu bilgilendirme toplantısında yapılan sunum Kongre Direktörü Dr. Orhan Ercan tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunumda FIG tanıtılmış, FIG 2018 sürecinde yapılan çalışmalar özetlenmiş, FIG Genç Haritacılar Ağı hakkında bilgi verilmiş, sektörel bir analiz yapılmış ve öğretim üyeleri ve öğrencilerden beklentiler ortaya konmuş, soru ve cevaplar ile konferans tamamlanmıştır. 

 

Soru ve cevap bölümünde ise, konunun önemini tekrarlamak ve vurgulamak amacıyla; FIG2018 Kongresine Türkiye`den yaklaşık 1500 delege ve yurtdışından yaklaşık 3000 delege ile 80`in üzerinde firmanın katılımının öngörüldüğü ifade edilmiş ve bu bağlamda tüm akademisyenlerin, öğrencilerin bu etkinliğe olabildiğince çok makale sunumu yaparak katkıda bulunmalarının Türkiye`nin dünya ölçeğindeki prestijinin artırılması anlamında önemli olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, FIG2018 Kongresi kapsamında FIG Genç Haritacılar etkinliklerinin düzenleneceği ve bu etkinliklere Genç Haritacılar tanımına giren (35 yaş altı tüm meslektaşlarımız ve öğrenciler) meslektaşlarımızın azami katılım göstermesinin önemli olduğu da vurgulanmıştır. 

 


TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2016


Yukarı Çık