MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI SONUÇ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI YAPILDI

7-8-9 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul`da gerçekleşen meslek alanımıza ilişkin birçok sorunun tartışılarak çözüm önerilerinin ele alındığı Mesleki Açılımlar Kurultayının Sonuç Değerlendirme Çalıştayı 17 Mart 2018 Cumartesi günü İstanbul Şube toplantı salonunda İstanbul Şubemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya,  Odamız 2. Başkanı Turğay Erkan, Odamız Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan ve TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Ali Fahri Özten ve ile birlikte İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Kurultay Yürütme Kurulu Üyeleri ve Çalışma Gruplarından temsilciler katıldı.

Oldukça verimli ve başarılı geçen toplantının sonuçlarının Meslek Kamuoyumuz ile en kısa zamanda paylaşılacağını bildirerek ev sahipliğini yapan  İstanbul Şubemize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mart 2018 

Yukarı Çık