DUYURU

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin İptali ve Yürütmesinin Durdurulması İstemiyle Açılan Davalarda Verilen Yargı Kararları Hakkında

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davalarda Danıştay Sekizinci Dairesince verilen yargı kararlarınca anılan Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesi durdurulmuştur.

Yeni bir yargı kararı verilinceye kadar yürütmesi durdurulan maddeler uygulanamayacağından, Oda Yönetim Kurulumuzun 12.03.2018 tarihli ve 90/1899 sayılı kararıyla yeni bir yargı kararı verilinceye kadar yürütmesi durdurulan hükümlerin uygulanmamasına, yürütmesi durdurulan hükümlerin Odamız Web sayfası "Oda Mevzuatı" bölümünde yayımlanan Yönetmelik metninden çıkarılmasına, yeni durumun Odamız Web sayfasından duyurulmasına karar verilmiştir.

Yönetmeliğin son haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
MART 2018

Yukarı Çık