HKMO 46. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu 6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında, Ankara Büyük Anadolu Otel`de gerçekleştirildi.

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu 6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında, Ankara Büyük Anadolu Otel`de gerçekleştirildi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu‘nu, 45. Dönem Yönetim Kurulu adına 45. Dönem Oda Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan açtı. Divan önerilerinin alınmasının ardından, Muhittin İpek Divan Başkanlığına, Eray Yıldız Divan Başkan Yardımcılığına, Semih Saatçi ve Pınar Yeşim Limandal Divan Yazmanlığına seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmasını HKMO 45. Dönem Genel Başkanı Ertuğrul Candaş yaptı. Oda Genel Başkanı Ertuğrul Candaş yaptığı açılış konuşmasında özetle,  "Her gün yeni bir gündemle uyanıyoruz.  Bizler gerçek gündemi anlamaya, gösterilenin arkasını görmeye,  söylenenlerden söylenmeyenleri duymaya, satır aralarını okumaya,  olası tüm karşı hamlelerin sonrasını görüp ülkemizin ve mesleğimizin çıkarlarını savunmaya çalışıyoruz.  Son iki yılımız tam da böyle geçti. Ülkenin sıcak gündemleri ve siyasetin baskısı bizi arkamızdan çekmeye çalıştı. Fakat bizler, aklın ve bilimin yolunda sağlam ve güçlü adımlarla yürümeye devam ettik.

Bu iki yılda mesleki ve teknik alanda birçok çalışma yaparken, ülkemizin sorumluluk taşıyan yurttaşları olduğumuzu unutmadan, ülkemizin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak kalabilmesi için, eşitliğin ve özgürlüğün anayasal güvenceye yeniden kavuşabilmesi için, doğası, kültürü, tarihi, kısacası maddi ve manevi tüm zenginlikleriyle yaşanılır bir çevre, bir yeryüzü olabilmesi için, insanım diyen ve insanlığını bilen her onurlu birey için bir yurt, bir vatan olabilmesi için verilen her türlü mücadelenin içinde, yanında, arkasında olduk; yaşam alanlarımızı, kentlerimizi, müştereklerimizi, kültürel miraslarımızı, yeşilimizi, doğamızı korumaya çalıştık.

Demokrasiyi, hukuku, aklın ve vicdanın hürlüğünü savunduk. Yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarının yeniden tesis edilmesi gerektiğini defalarca dillendirdik. Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğinin bir cumhuriyet rejimi için ne denli vazgeçilmez olduğunu haykırdık. Bağımsız yargının varlık koşullarını hatırlattık ve kamu kurumlarının kamu yararı ve liyakat temelinde işlemesini; kamusal, toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denetim sunan özerk meslek kuruluşlarının da kamusal işlevinin olması gerektiğini, Anayasa`dan aldığımız güçle savunduk.

OHAL ve KHK`ları, demokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüştürenlere karşı çıktık, basın açıklamaları yaptık, "Askeri Darbeye de, Sivil Darbeye de Hayır" dedik. Kanun Hükmünde Kararnamelerle yargısız, haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan meslektaşlarımızın işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.

Çalışmalarımızı yürütürken haklı olmak kadar haklı kalmayı önemsedik ve yolumuzdan hiç ayrılmadık, nezaketimizden ödün vermedik. Mücadelemizi vicdan, akıl ve bilim düzleminden aşağıya düşürmedik. Mücadelemizi, basın açıklamalarımızla, raporlarımızla, toplantılarımızla, eğitimlerimizle, bilimsel ve teknik birçok kurultayımızla, çalıştaylarımızla ve açtığımız davalarımızla sürdürdük. Yani sahip olduğumuz vicdan, akıl ve bilimsel birikimle yaptık bütün bunları.

Odamızın 64 yıllık mücadele tarihinde benzerine az rastlanan saldırılara karşı, daha sık saf tutmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu yüzden 46. Olağan Genel Kurulumuzun hem örgütümüze yönelik saldırıları püskürtmek, hem de ülkemizin geleceğine yönelik direnç haritasını ortaya çıkarmak için önemli olduğunu düşünüyor ve Genel Kurulumuzun eşit, özgür, laik, demokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten, hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi dileğimle hepimize kolaylıklar diliyorum". diyerek konuşmasını tamamladı.

Oda başkanımızın konuşmasından sonra, sırasıyla; FIG Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Ercan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TKGM Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Muğla Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, HDP Hakkari milletvekili Nihat Akdoğan ve İYİ Parti GİK Üyesi Hasan Toktaş söz alarak, konuşmalarını yaptılar ve Genel Kurul‘un başarılı geçmesi dileklerinde bulundular.

Açılış konuşmalarının ardından Mali İşler ve Bütçe Komisyonu, Yönetmelikler Komisyonu, Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Mesleki Açılımlar Kurultayı Karar Taslakları Komisyonunun seçimi için Divana gelen öneriler oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. "Çalışma raporu, mali rapor, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Raporununn Okunması" gündemi maddesi kapsamında, çalışma raporunu 45. Dönem Oda Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan, mali raporu 45. Dönem Oda Genel Saymanı Yeliz Karaarslan, Denetleme Kurulu raporunu Denetleme Kurulu Raportörü Altuğ Aydın, Onur Kurulu Raporunu ise Onur Kurulu Yedek Üyesi Özer İskender sundu. Çalışma raporu, mali rapor, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu raporu ile 45. Dönem Yönetim Kurulu‘nun aklanması delege lerin oylarına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurulun 2. günü olan 7 Nisan Cumartesi günü, Mali İşler ve Bütçe Komisyonu, Yönetmelikler Komisyonu, Mesleki Açılımlar Kurultayı Karar Taslakları Komisyonunun çalışmaları Genel Kurulun görüşlerine sunuldu ve oy birliği ile karara bağlandı.

Genel kurulda karar alınarak görevlendirilen ve delegelerimizden oluşan bir grup 7 Nisan 2018 Cumartesi günü genel kurulumuz adına Anıtkabir`i ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Ulu Önder Atatürk‘ün mozolesine çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve 45. Dönem Onur Kurulu üyesi Hasan Zengin tarafından Anıtkabir Özel Defterine Odamız adına bir mesaj yazılarak ziyaret tamamlandı. Divana sunulan Odamız ve TMMOB organları için asıl ve yedek adayların delegelere okunmasının ardından, TMMOB delegasyonu için liste şeklinde oy kullanılması önergesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonunca hazırlanan sonuç bildirgesi Mert Özdağ tarafından okunarak genel kurulun olurlarına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Dilek ve temenniler gündem maddesinde ise Öğrenci üyemiz Cuma Tuner söz alarak Genel Kurula dair düşüncelerini ve oda-öğrenci ilişkilerine dair öğrenci birliği adına temennilerini paylaştı.

8 Nisan 2018 günü gerçekleştirilen seçimler sonucunda, HKMO 46. Dönem Oda organları ve TMMOB delegasyonu belirlendi. Seçimlerin sonucunda Oda Yönetim Kurulu üyeliklerine asıl olarak; Orhan Kasap, Ayhan Erdoğan, Okan Özege, Taylan Öcalan, Murat Türüdü, Yeliz Karaarslan ve Ali İpek seçildiler. Yedek üye olarak; Şafak Fidan, Hasan Aday, Hüseyin Kırşan, Volkan Bilgin, Ferah Pırlanta Köksal, Süleyman Mercan ve Sercan Yalçınkaya seçildiler.

Onur Kurulu asıl için; Mustafa Yıldız, Hasan Demirtaş, Servet Alabalık, Kazım Ay ve Mahmut Gültekin seçildiler. Yedek olarak; Mehmet Yıldırım, Mehmet Ali Sergen, Vehbi Serdar Arz, Muhyettin Zuğurlu ve Oktay Söğüt seçildiler.

Denetleme Kurulu asıl için; Selahattin Avşar, Eyüp Aydın, Altuğ Aydın, Deniz Dönmez, Erdem Tuna, Volkan Yılmaz Erdoğmuş ve Erkan Oğuzhan Erdoğdu seçildiler. Yedek üye olarak; Serap Dağdelen, Niyazi Ertan, Seyhan Öztürk, İsmail Mutaf, Dilek Bozkurt, Umut Ürün ve Emrah Volkan seçildiler.

TMMOB Yönetim Kurulu için; Salih Yavuz, Ahmet İpekçi ve Asiye Ülkü Karaalioğlu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu İçin: Ali Fahri Özten ve TMMOB Denetleme Kurulu için: Oğuz Kuzgunbay seçildiler.

TMMOB HKMO 46. Çalışma döneminde görev yapmak üzere seçilen kurullarımızın ülkemiz, mesleğimiz ve tüm üyelerimiz için verimli ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ediyor, seçilen tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Nisan 2018


Yukarı Çık