TMMOB 44.DÖNEM 5.DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 44. Dönem 5. Danışma Kurulu Toplantısı 5 Mayıs 2018 tarihinde İMO Teoman Öztürk Salonu`nda yapıldı.TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın açış konuşmasıyla başlayan Danışma Kurulu toplantısında, ülke gündemi ve TMMOB çalışmaları değerlendirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, açılış konuşmasında Odaların genel kurul süreçlerine, OHAL karşıtı çalışmalara, meslek örgütlerine yönelik saldırılara ve 24 Haziran seçimleri konularına değindi.  Ekim Koramaz‘ın konuşmasının ardından TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB‘nin son 6 ayda yaptığı çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdi. Ardından danışma kurulu üyelerinin gündeme ilişkin konuşmalarına geçildi.

Oda Genel Başkanımız Sayın Orhan Kasap konuşmasında; ülke gündemine ve son günlerde gündeme gelen imar affının sonucunda oluşacak olumsuzluklara değindi. Ardından, Cumhuriyet aydınlanmasının eğitim alanındaki en özgün ve en çok ses getiren uygulaması olan Köy Enstitüleri kuruluş sürecini ve ülkemizin aydınlanmasındaki önemini anlatarak, 1 Mayıs`ın ve 6 Mayıs`ın tarihteki önemini hatırlattı. Son olarak, TMMOB gibi meslek örgütlerinin ve diğer demokratik kitle örgütlerinin dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünde başarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Ankara Şube Sekreteri Mert Özdağ ise konuşmasında; imar affına ve şeker fabrikalarının satılmasına dair çekincelerini dile getirerek, erken seçimle ilgili düşüncelerini paylaştı.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mayıs 2018

 


Yukarı Çık