MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI SONUÇ RAPORU

"Yol Haritamızı Çiziyoruz" sloganıyla Odamız tarafından gerçekleştirilen Mesleki Açılımlar Kurultayı kapsamında meslek alanlarımıza ve sorunlara göre oluşturulmuş olan 8 çalışma grubunun sundukları raporlar, sunumlar ve salondan alınan görüş ve öneriler değerlendirilerek hazırlanan Mesleki Açılımlar Kurultayı Sonuç Raporu ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla


TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mart 2018


Dosyalar

Mesleki Açılımlar Kurultayı Çalışma Gruplarının Raporları (3550 KB) (16.05.2018 14:19:44)

Yukarı Çık