NİTELİKSİZ MEZUN, UCUZ İŞGÜCÜ = +20 ÜNİVERSİTE

Ülkemizde son zamanlarda defalarca uzatılan OHAL süreci ve bu süreçte hem ülkemizi hem de mesleğimizi etkileyen kanun hükmünde kararnameler, yıllarca içinden çıkılamayacak sorunları doğurmaya devam etmektedir. Bu zincirin son halkası ise Meclisten geçen ve Cumhurbaşkanının onayladığı son khk ile açılacak 20 yeni üniversite olmuştur.

Şu anda ülkemizde harita/geomatik/jeodezi-fotogrametri mühendisi sayısı 20000`in üzerindedir. 2017 yılı itibariyle; toplamda 23 üniversitede, 18`i harita mühendisliği, 5`i geomatik mühendisliği olmak üzere lisans düzeyinde eğitim-öğretim verilmektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında harita/geomatik mühendisliği bölümlerine toplam 1989 öğrenci alınmıştır. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemizde 10x1989 hesabı ile yaklaşık 20 bin harita/geomatik mühendisi arzı söz konusu olacaktır. Bu durumda 2027 yılında mühendis sayısı mevcut sayının iki katının da üzerine çıkarak 37 bine ulaşacaktır. Mevcutta lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan 23 bölüme ilaveten açık olan; fakat henüz eğitim-öğretime başlamayan 16 üniversitede de Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümü bulunmaktadır. Eğitim-öğretime başlamayan 16 üniversitenin de eğitim hayatına geçmesi ile harita mühendisi üye sayısı 50 bine yaklaşacaktır

Açılacak 20 yeni üniversitede hangi bölümlerin kurulacağı henüz açıklanmasa da son dönemlerde sayısı iyice artan meslek disiplinimize ait bölümün, yeni açılacak üniversitelerde de yer alacak olması kuvvetle muhtemeldir. Açılacak her üniversite eğitim kalitesinin düşmesine, niteliksiz mezun vermeye ve ucuz iş gücü oluşturmaya sebebiyet vermektedir. Hiçbir hazırlık yapmadan, akademik-bilimsel eğitim verecek kurumları dershane açar gibi açmak bilime ve akla yatkın bir şey değildir. 2007 yılında 17 üniversitenin açılması ve sonuçları gözler önündedir.

İstihdam dışı mezun olan genç nüfusumuzun yaşadığı sorunlar her geçen gün daha da gün yüzüne çıkmaktadır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak bizler ücretsiz eğitimler , tamamlayıcı eğitimler ve seminerlerle bu eğitim boşluğunu doldurmaya çalışsa da atanamadığı için yaşamına son veren, düşük ücretlerle ve ağır çalışma koşullarıyla mücadele eden, fazla mesailer altında ezilen ve buna benzer sorunlarla burun buruna yaşayan binlerce kişi kontrolsüzce açılan üniversitelerin birer sonucudur. Üniversitelerin yarattığı, bilimden uzak işsiz orduları hem ülkemizin hem de mesleğimizin geleceği için çok büyük bir tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Yeni üniversiteler açmak yerine var olanların kapatılması yoluna gidilmeli ve istihdam dışı verilen mezun sayısı kontrol altına alınmalıdır!

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi


Yukarı Çık