FIG 26’NCI GENEL KURUL VE KONGRESİ (FIG2018 ISTANBUL) BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FIG 26‘NCI GENEL KURUL VE KONGRESİ (FIG 2018 İSTANBUL) BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

FIG - Uluslararası Haritacılar Federasyonu‘nun (International Federation of Surveyors) 26‘ncı Genel Kurul ve Kongresi 6-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde, ülkemiz ev sahipliğinde ve Odamız yürütücülüğünde başarıyla gerçekleştirildi. Kongre; ana oturumlar, teknik oturumlar, sosyal etkinlikler, teknik geziler, haritacılık teknolojileri fuarı ve de kongrenin ön etkinlikleri şeklinde düzenlenen Genç Haritacılar Konferansı, BIM-Yapı Bilgi Modellemesi Semineri, Pratikte Jeodezik Çerçeveler Semineri ile başarıyla tamamlandı. 

Kongreye; 90‘dan fazla ülkeden 2300‘ü aşkın akademisyen, mesleki profesyonel ve araştırmacı katılarak, "Kıtaların Birleştiği Yerde Akıllı Dünyamızı Kucaklamak: Toplumların Mekânsal Olgunluklarını Artırmak" teması ile haritacılık mesleğinin bugünü ve yarınına dair konuları ve sorunları görüştüler.    

FIG, her 4 yılda bir kongre ve genel kurul, her yıl ise çalışma haftası (FIG Working Week) düzenlemekte, üye kurumları, kişileri ve haritacılık mesleğiyle ilintili tüm paydaşları bir araya getirmekte, referans dokümanlar, raporlar ve bilimsel çalışmalar yayınlamaktadır. Bu sayede, meslekle ilintili olan değişen dünya ekonomisi, toplumu, bilimi, teknolojisi ve uygulamaları hakkında dünyadaki haritacılık kamuoyunu güncel ve dinamik tutabilmektedir. 

FIG, 2018 İstanbul kongresi kapsamında da kongre öncesi etkinlikler, özel oturumlar, ortak oturumlar, teknik oturumlar ve sosyal turlar gibi etkinlikler düzenlemek yoluyla; katılımcıların mesleğin güncel ve geleceğe dönük sorunları ve değişimi hakkında farkındalık seviyelerine katkı sağlanmıştır. Toplamda 63 teknik oturumda mesleğimizin her alanı ile ilgili 400 de fazla bildiri sunulmuştur. Bildirilerin %25‘nin yerli meslektaşlarımıza ait olması kongrenin ülkemiz yönünden önemini ve başarısını da ortaya koymaktadır.  

Kongre Ön Etkinlikleri

Pratikte Jeodezik Çerçeveler Semineri (RFIP)

4 Mayıs 2018‘de Pratikte Jeodezik Çerçeveler Semineri ön etkinliği, dünya çapında alanında uzman konuşmacıların katılımıyla başladı. Ertesi gün depreme dair, deprem öncesi ve sonrası durumlarla ilgili bilgiler almak, yerinde incelemeler ve değerlendirmeler yapabilmek amacıyla katılımcılarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi‘ne farkındalık arttırıcı teknik gezi düzenlendi. 

FIG 4. Genç Haritacılar Konferansı (4. YSC)

5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde 2 günlük bir ön etkinlik şeklinde düzenlenen 4‘üncü Genç Haritacılar Konferansı, "Sınırların Ötesinde: Haritacının Değişen Rolü" sloganıyla farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden Genç Haritacıları kıtaların birleştiği yer İstanbul‘da buluşturdu. HKMO Genel Sekreteri Ali İpek, FIG Başkanı Chryssy Potsiou, CLGE Başkan Yrd. Mairolt Kakko, FIG Vakfı Başkanı John Hohol ve FIG Genç Haritacılar Ağı adına Eva Maria Unger ve Ferah Pırlanta Köksal‘ın açılış konuşmalarıyla başlayan ve dünyanın birçok ülkesinden Genç Haritacıların yer aldığı konferans (FIG 4. Young Surveyors Conference), çalışma grupları, atölyeler, sunumlar, sosyal tur ve sonrasında yapılan bağış dansı (Charity Dance) etkinlikleri ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 

Yapı Bilgi Modellemesi Semineri (BIM)

Haritacılar için BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) semineri 5 Mayıs 2018 günü teknik sunumlarla başladı. Etkinliğin ikinci günü ise "Dünyanın En Büyük Havalimanında Uçtan Uca BIM" temasıyla yapımı devam eden İstanbul 3. havaalanına teknik gezi düzenlenerek, BIM‘in uygulamasına yönelik farkındalık arttırıcı bir organizasyon gerçekleştirildi. 

Kongre Açılış Seremonisi ve Açılış Konuşmaları

26. FIG Kongresi (FIG 2018 İstanbul) 7 Mayıs 2018 tarihinde 09:30‘da Anadolu‘dan farklı yöresel koreografilerin sunulduğu halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından, ölçme ve haritacılık mesleğini değişen teknoloji ve dünya ekonomisi içinde konumlandıran FIG 2018 jenerik filminin gösterimi yapıldı. 

HKMO 46.Dönem Genel Başkanı Orhan Kasap ve ardından önceki dönem Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş‘ın açılış konuşmalarında, Türkiye‘nin Harita ve Kadastro sektörüne dair bilgiler verilerek kongrenin Odamız ve Türkiye için ne denli önemli olduğu vurgulandı. Açılış konuşmalarının devamında; Kongre direktörü ve FIG başkan yardımcısı Dr. Orhan Ercan, Kongrenin hazırlanış sürecindeki deneyim ve Kongrenin teması hakkında bilgiler sundu. Daha sonra, FIG Başkanı Prof. Dr. Chryssy Potsiou tarafından FIG‘nin stratejik programı, FIG‘nin uluslararası örgütler ile işbirliği ve haritacılık mesleğinin geleceğe doğru yaşadığı dönüşüm hakkında bilgiler verdi. Son olarak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye kadastro ve tapu çalışmalarının geçmişten bugüne geniş bir perspektifini verdikten sonra, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisinin itici unsurlarından biri olduğunu vurguladı. 

Açılış konuşmalarının ardından uluslararası birçok firmanın ve ülkemizden özel sektörün yer aldığı haritacılık teknolojileri fuarının açılışı yapıldı. 

Haritacılık Teknolojileri Fuarı

Platin sponsorların yanı sıra toplamda 51 adet kurum, kuruluş ve firmanın oluşturduğu haritacılık teknolojileri fuarı Kongre boyunca canlılık ve yoğun trafiğini sürdürdü. Sergi alanındaki katılımcıların üçte biri ölçme ve haritacılık konusunda tanıtım ve bilgilendirme yapan kamu kurumları ile FIG‘nin gelecek dönemlerde gerçekleştireceği etkinlikleri tanıtan yabancı kurumlardan oluştu. Sergi alanının üçte ikilik bölümü ise uluslararası teknoloji firmaları ve onların yerel distribütörlerinin yanı sıra Türkiye‘de ölçme, haritacılık, yazılım, donanım gibi sektöre hizmet veren şirketlerden oluştu. Sergide, teknoloji firmaları özellikle ölçme, CBS, BIM, GNSS, İHA, LİDAR, fotogrametri ve uzaktan algılama, hidrografik ölçmeler vd. konulardaki çözümlerini sunmuş, bunun beraberinde özellikle Türkiye‘den katılan yerel firmalar ise kadastro ölçmeleri, yerel yönetimler, şehircilik, mekânsal veri yönetimi gibi alanlarda danışmanlık, mühendislik ve yazılım hizmetlerini tanıtmışlardır.

Ana Oturumlar

Haritacılık mesleğinin temelinde "insan ve toprak ilişkisi" vardır. Yaşadığımız, eğitim aldığımız, geliştiğimiz her yer ise mekânla ilgilidir. Diğer yönden toplumlar da mekâna dayalı teknolojilerle giderek gelişmektedir. Bu nedenlerle FIG 2018 İstanbul Kongresinde "Toplumların Mekânsal Olgunluğunu Arttırmak" şeklinde belirlenen sloganla bağlantılı olarak; Kentsel Gelişim, Kırsal Gelişim, Mesleğimizde Modern Teknoloji Kullanımı, Mekânsal Düşünebilen Toplumlar başlıkları ana oturum konuları olarak seçilmiştir. Belirlenen bu ana başlıklardaki konularda bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere dünya genelinde tanınan deneyimli meslektaşlarımız ana oturumlara konuşmacı olarak davet edilmişlerdir. 

Kongrenin Kentsel Gelişim konulu ilk ana oturumu Oylum Talu tarafından yönetildi. Oturumda FIG Başkanı Prof. Dr. Chryssy Potsiou 2015-2018 dönemindeki FIG Çalışmaları, İngiltere‘den Kraliyet Tarım Üniversitesi Taşınmaz Mal ve Arazi Yönetimi Dekanı Prof. Dr. Ali Parsa Dördüncü Sanayi Devriminin Kentsel Gelişime Etkisi - Taşınmaz Malın Rolü, Kayseri Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise Türkiye‘de Kentsel Dönüşüm Süreçleri konularında sunum ve değerlendirmeler yaptılar. 

Mesleğimizde Modern Teknoloji Kullanımı konulu ikinci ana oturumda; Hexagon şirketi başkanı Dr. Jurgen Dold Sayısallaştırma Yoluyla Dönüşüm, FIG 10. Komisyon Başkanı SeeLian Ong ICMS - Ölçme ve Raporlama İnşaat Maliyetinde Küresel Tutarlılık, ISPRS Başkan Yardımcısı Charles K.Toth ise Akıllı Şehirler konularında deneyimlerini dinleyicilerle paylaştılar. 

Kırsal Gelişim konulu üçüncü ana oturumda; Hanns Seidel Vakfı (HSS) Müdürü Prof. Dr. Micheal Klaus Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak için Kırsal Kalkınma: Kırsal-Kentsel İlişkilerin Teşvik Edilmesi, Afganistan Arazi Kurumu Genel Müdürü Jawad Peikar En İyi Uygulamalardan Öğrenme: Afganistan‘da Sürdürülebilir Bir Arazi Yönetim Sistemine Doğru, ESRI‘den tapu kayıtları ve kadastrodan sorumlu yönetici Brent Jones ise Arazi Yönetiminin Değişen Görünümü konulu konuşma ve sunumlar yaptılar. 

Mekânsal Düşünebilen Toplumlar konulu son ana oturumda; Dünya Bankasından Dr. Keith Bell Mekânsal Düşünebilen Toplumlar için Temel Altyapı, Birleşmiş Milletler Küresel Mekânsal Bilgi Yönetimi Akademi Ağı Yöneticisi Prof. Dr. Abbas Rajabifard Mekânsal Düşünebilen Toplumlar ve Akıllı Topluluklar, Singapur Arazi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Victor Khoo ise Mekânsal Düşünebilen Akıllı Uluslara Doğru konulu sunumlarıyla mesleğimizin ulaşacağı nokta itibariyle bilgilerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. 

Ana oturumları Mikael Lille (FIG Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Christiaan Lemmen (FIG Onursal Üyesi) ve Dr. Daniel Steudler (FIG Onursal Üyesi) yönettiler. 

Etkinlik boyunca ana oturum salonlarının tamamen dolu olması, hem konuların hem de konuşmacıların mesleki anlamda günceli yakalayarak, etkinliğin katılımcılar için verimli ve anlaşılır olduğunun bir göstergesi oldu. 

FIG 26. Genel Kurulu

FIG 26. Genel Kurulu 6 Mayıs 2018 ve 11 Mayıs 2018 tarihlerinde iki gün şeklinde gerçekleştirildi. 74 ülkenin temsilcileri olan üyelerin katılımıyla rekor Oda/Birlik/Kurum katılımı sağlandı. 

Genel Kurulda 2019-2022 dönemi için FIG Başkanı, iki Başkan Yardımcısı ve Komisyon Başkanları seçimleri ile 2022‘de düzenlenecek olan 27. FIG Kongresine ev sahipliği yapacak ülkenin seçimleri yapıldı.

Seçimler sonucunda; Rudolf Staiger (DVW, Germany) FIG Başkanı, Diane Dumashie (RICS, UK) Başkan Yardımcısı ve Jixian Zhang (CSSMG, China) Başkan Yardımcısı olarak seçildiler.        

2022 yılında yapılacak olan 27. FIG Kongresi için aday olan Amerika Birleşik Devletleri (Orlando) ile Güney Afrika Cumhuriyeti (Cape Town) arasında gerçekleşen yarış ise yapılan oylama sonucu Güney Afrika Cumhuriyeti‘nin kazanımıyla sonuçlandı.

Gerçekleştirilen seçimle FIG‘nin yeni yönetim ve organizasyon yapısı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Başkan: Rudolf Staiger

Başkan Yardımcıları:  Jixian Zhang, Orhan Ercan, Diane Dumashie, Mikael Lilje  

Yeni Komisyon Başkanları

* Winnie Shiu, CSSMG, Çin, 1.Nolu Komisyon Başkanı

* David Mitchell, SSSI, Avusturalya (atandı), 2. Nolu Komisyon Başkanı

* Hartmut Müller, DVW, Almanya, 3. Nolu Komisyon Başkanı

* Dan Roman, NSPS, ABD, 5. Nolu Komisyon Başkanı

* Maria João Henriques, OE-CEG, Portekiz, 6. Nolu Komisyon Başkanı

* Daniel Paez, CSS, Kolombiya, 7. Nolu Komisyon Başkanı

* Marije Louwsma, GIN, Hollanda, 8. Nolu Komisyon Başkanı

* Ben Elder, RICS, İngiltere, 9. Nolu Komisyon Başkanı

* Alan Muse, RICS, İngiltere, 10. Nolu Komisyon Başkanı

FIG‘e Yeni Üyelikler

* 26. Genel Kurulda FIG‘e;

* General Commission for Survey (GCS), Suudi Arabistan

* Afghan Surveyors Association (ASA), Afganistan

üye oldular. Bununla beraber farklı kategorilerde üyelik başvurusunda bulunan;

* Danish Geo Data Agency, Danimarka

* Ordnance Survey, İngiltere 

* Survey of India, Hindistan

* Surveyors Council of Nigeria (SURCON), Nijerya

* RKSOFT, Türkiye

* National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

adlı kurumların akademik üye ve kurumsal üye gibi farklı nitelikteki üyelikleri oylanarak kabul edildi ve FIG‘e üye oldular.

Rakamlarla FIG 2018 İstanbul Kongresi

* 93 Ülke

* 2320 Kongre Delegesi Katılımcı

* 812 Yabancı & 1508 Yerli Katılımcı

* 108 Fuar Katılımcısı Organizasyon

* 133 Genç Haritacı Katılımcı

* 400 Bildiri

* 27 Hakemli Dergi

* 15 FIG Oturumu

* 12 Kurumsal Oturum

* 3 Ön Etkinlik

* 2 Alt Etkinlik

* 63 Teknik Oturum

* 3 Platin Üye Oturumları

* 3 Kısa Oturum

* Firma Sunumları

* 51 Farklı Kurum ve Firma (70 Stant Alanı)

Kongrenin ve ön etkinliklerinin büyük bir başarıyla geçerek ülkemiz, mesleğimiz ve odamız için önemli izler bırakmasında katkı payı olan başta dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar olmak üzere; Kongre düzenleme kuruluna, FIG yönetimine, TKGM başta olmak üzere katkı ve katılım sağlayan tüm kamu kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine, katılım ve destek sağlayan ulusal ve uluslararası tüm firmalara, Genç Haritacılar Komitesine ve tüm komitelere, etkinliğin ülkemize getirilmesinden düzenlenmesine dek gelişen sürece katkısı olan herkese ve organizasyon ekibine bu tarihi başarıda paydaş olukları için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Mayıs 2018


Yukarı Çık