DUYURU

Belediyelerce Mimar ve Mühendis proje müelliflerine ilişkin kayıt işlemi yapılamayacağına ve kayıt ücreti alınamayacağına ilişkin yargı kararları ve üyelerimizin benzer uygulama ve işlemlerle karşılaşmaları halinde Odamıza başvurması gerektiği hakkında…

Bazı belediyelerin, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösterecek mimarlık ve mühendislik proje müelliflerinin kayıtlarını tutmasına ve kayıt karşılığı ücret almasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davalar sonucu, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptallerine karar verilmiş, kararların bazıları Danıştay`ca onanmıştır.

Söz konusu yargı kararlarında, 6235 sayılı Kanun uyarınca Türkiye`de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının, ilgili meslek odasına kayıt ve büro tescillerini yaptırmak zorunda oldukları, proje müellifleri ile fenni mesullerin kayıt ve sicillerinin belediyelerce tutulabileceğine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı belirtilerek, mühendislik ve mimarlık proje müellifleri ve fenni mesullerin kayıtlarının tutulmasına ve kayıt ücreti alınmasına ilişkin belediye işlemlerinin hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Müellif kaydı yapma/yenileme ve kayıt ücreti alınmasına ilişkin belediye başkanlığı işlemlerinin hukuka aykırılığı yargı kararlarıyla saptanmış bulunduğundan, benzer uygulamalarla karşılaşan , benzer uygulamalardan haberdar olan üyelerimizin konuyu hukuki nitelikte belgelerle ve ivedi olarak Odamıza bildirmeleri halinde Odamızca gerekli idari ve yargısal girişimlerde bulunulacak ve süreç hakkında üyelerimiz bilgilendirilecektir.

Değerli üyelerimize önemle ve saygıyla duyurulur.

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Mayıs 2018Yukarı Çık