MESLEKİ DENETİM VE BİRİM FİYAT KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Birim Fiyat Komisyonu 29.05.2018 tarihinde Şubemizde toplantısını gerçekleştirdi.

Temsilciliklerden herhangi bir görüş gelmediği anlaşılmış olup; toplantı gündeminde belirlenen konu başlıkları ve çalışma çerçevesi genel olarak ;

- 2018 Yılı II. Yarıyılı için "Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli"  fiyatlarının  %10  dan az olmamak şartıyla yıllık TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) oranında artırılmasına,

-  Ücret cetvelinin "XIV – Röperli Kroki" başlığı altında yer alan
"* İmar Planı içinde ya da dışında yer alan alanlarda, taban alanı katsayısı (TAKS) %5`I aşmayan ve toplam inşaat alanı 250 m2`yi geçmeyen  parsellerde 0,50 çarpan katsayısı uygulanır" ifadesinin

"*İmar Planı dışında yer alan alanlar ile taban alanı katsayısı (TAKS) %5`i aşmayan ve toplam inşaat alanı 250 m2`yi geçmeyen parsellerde 0,50 çarpan katsayısı uygulanır" şeklinde değiştirilmesine,

- Mühendislik Hizmetleri Hesaplama Modülünde, V. Yapı Aplikasyon Projesi başlığı, b) kapsamında ek modül açılarak vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı hesaplansın mı? Şeklinde soru sorulduktan sonra hesaplama yapılmasının sağlanmasına karar verilmiştir.

(Gerekçe: Yalnızca Yapı Aplikasyon Projesi hazırlanması gereken yerlerde bunun olanak sağlaması)

Toplantıya katılan bütün üyelerimize teşekkür eder, Şube komisyon çalışmalarının bütün üyelerimize açık olduğunu bir kere daha hatırlatırız.


Yukarı Çık