TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ BİLİMSEL KONGRESİ (TUJJB-BK) GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Temsilci Kuruluş görevini Harita Genel Komutanlığının yürüttüğü ve 1968 yılında kurulan Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliğinin ulusal çaptaki ilk Bilimsel Kongresi (TUJJB-BK) 30 Mayıs / 2 Haziran 2018 tarihlerinde İzmir`de, 9 Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi.

Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğinin (IUGG) 2023 yılında yapılacak Genel Kurulu ve Bilimsel Kongresinin ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan ulusal çaptaki bu toplantıya,  Odamız adına Genel Başkan Orhan KASAP ve Eğitim Sekreteri Dr.Taylan ÖCALAN katılım sağladı.

Açılış konuşmalarında söz alan Oda Başkanımız Sayın Orhan KASAP, kısaca FIG olarak adlandırılan Uluslararası Haritacılar Federasyonu`nun 2018 yılı Genel Kurul ve Bilimsel Kongresini 6-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul`da, ülkemiz ev sahipliğinde ve Odamız yürütücülüğünde başarıyla gerçekleştirildiğini, bu bağlamda 2023`de Türkiye`de yapılması öngörülen ve başvuru süreci devam eden Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği Genel ve Bilimsel toplantısının da; ülkemiz, mesleğimiz ve yer bilimleri camiası adına kazanım ve çıktıları için Odamızın katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Sayın KASAP, konuşmasında ayrıca TUJJB yapısı içerisinde faaliyetlerini yürüten Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) çalışmalarına Odamızın uzun yıllardır katkı sunduğunu, özellikle TUJK Yürütme Kurulunda üye sıfatıyla yer alarak, komisyonun bilimsel çalışmalarına da tam destek sağlandığını ifade etti.

Bilimsel Kongrenin ikinci günü olan 31 Mayıs 2018 tarihinde ise Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) İç Tüzüğü gereğince, 2018-2023 çalışma döneminde ilgili organlarda görev alacak yeni üyelerin seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen seçim sonucunda yeni dönemde Odamız üyesi olan bilim insanlarından TUJK Üniversite Temsilcisi olarak Prof.Dr. Haluk ÖZENER, Referans Koordinat Sistemleri Çalışma Grubu Başkanı olarak Doç.Dr. M.Tevfik ÖZLÜDEMİR, Gravite Alanı Çalışma Grubu Başkanı olarak Prof.Dr. Orhan AKYILMAZ, Jeodinamik Çalışma Grubu Başkanı olarak Prof.Dr. Bahadır AKTUĞ görev aldı.

Yeni dönemde komisyon faaliyetlerinde görev alan tüm üyelerimize başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Haziran 2018


Yukarı Çık