SEL OLDU YİNE, GİDELİM Mİ BİZİM ELLERE...

 

Sel oldu yine, gidelim mi bizim ellere...

  

Altgeçitlerinin yüzme havuzuna döndüğü, insanının, araçlarının, çöp konteynırlarının sular içinde yüzdüğü, vatandaşlarının botla ve merdivenlerle kurtarıldığı, metrolarını, dükkânlarını, evlerini suların bastığı güzel Türkiye‘min metropolleri sel oldu yine, gidelim mi bizim ellere?

Plansız kentleşmenin, yanlış kent politikalarının, rantçı yaklaşımların ve hala ders çıkarmayan tedbirsiz ve bilimsellikten uzak yönetim anlayışının kaçınılmaz sonucu olan sel felaketlerinin bir yenisi, 21.yüzyıl Türkiye‘sinin metropollerini yine esir aldı. Türkiye‘nin başkenti Ankara başta olmak üzere ülkemizin metropolleri yine sele teslim oldu! Büyükşehirlerimizin plansız bir şekilde yapılanmasının ve yönetilmesinin açık bir sonucu olan bu sel manzaraları, neredeyse kanıksanır bir hal aldı.

Betonlaşmanın önünü açan ve yağmur sularının toprakla bütünleşmesini engelleyen anlayış, dere ıslah çalışmalarının yetersizliğinden imara açılan dere yataklarına; yanlış projelendirilen ve yapılan yol, alt ve üst geçitlerine, teknik alt yapı projelerinin eksikliğine kadar mühendislik ve bilimden uzak tedbirsizce sürdürdüğü yönetim anlayışıyla, bir kez daha kaçınılmaz son haline gelmiş sel manzaralarının ülkemiz kentlerinde yaşanmasına neden olmuştur.

Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak; meslek alanımızın doğrudan konusu olan planlı ve sağlıklı kent politikalarının geliştirilmesi, rantçı değil eşitlikçi ve bilimsel arazi düzenlemelerinin yapılması, doğru teknik altyapı projelerinin uygulanması sürecinde sorumsuz ve tedbirsiz davranan yönetim anlayışına, dün olduğu gibi bugün de karşı çıkıyoruz.

Kentlerin, çıkar savaşları ve plansız uygulamalarla yönetilemeyeceğini bir kez daha hatırlatarak, bu ve benzeri felaketlerin bir daha yaşanmaması için gereğinin yapılmasını toplumcu mühendislik ilkemiz ve mesleki sorumluluğumuzla bir kez daha yineliyoruz.

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Haziran 2018


 


Yukarı Çık