MESLEK ALANLARIMIZI SAVUNUYORUZ!!!

Odamız T.C. Anayasası‘nın 135. maddesine göre kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde, kamu tüzel kişiliğini haiz bir meslek kuruluşudur.  Anayasa‘dan aldığı güçle, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kendisine yüklenen görev ve yetkilerini üyeleri ile birlikte toplum yararına kullanır.

Mesleki denetim, disiplin ve diğer bir konularda kamusal yetkilerle donatılan Odamız, kuruluş amaçları ve hukuki statüleri gereği üyelerinin çıkarlarının korunması yanında ve hatta daha öncelikli olarak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişiminin sağlanması konusundaki yükümlülükleri dikkate alındığında, "üyeleri arasında menfaat birlikteliği" koşulunun aranmasına öncülük etmektedir.

Bu kapsamda Şubemizce üyelerimizden gelen şikayetler çerçevesinde Haymana ilçesinde mühendis olmadığı halde piyasada iş yapan bir kişi ile Kırıkkale il merkezinde yetkisi olmadığı halde Harita Mühendislik işleri yapan bir şahıs ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Şube Yönetim Kurulu olarak sürecin takipçisi olduğumuz hususunun ve bundan sonraki süreçlerde meslek alanlarımıza yapılan müdahalelerin karşısında hukuki alanlarda verilecek her türlü müdahaleden bir adım geri atmayacağımızı üyelerimizin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla…

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şube Yönetim Kurulu


Yukarı Çık