AOÇ HALKINDIR SATILAMAZ!!!

“Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin Ankapark’ın işletmesinin 29 yıllığına devri kararına ilişkin ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi birlikte dava açtı.”

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin Ankapark`ın işletmesinin 29 yıllığına devri kararına ilişkin ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi birlikte dava açtı.

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek‘in 2 milyar lira para harcayarak AOÇ arazisine inşa ettirdiği Ankapark‘ın iki hafta önceki, 29 yıllığına işletmesinin devri ihalesi; talipli çıkmadığı için bu ay sonuna ertelenmişti. İhale konusunu ve şartnamesini inceleyen ŞPO ve HKMO Ankara Şubesi yöneticileri, AOÇ arazisini ranta açan ve AOǑnin tarihsel dokusunu yok eden projenin ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı.

 

Dava dilekçesi ile AOÇ arazisi için ‘kamuoyunun kent belleğinde özgün değerleriyle kimlik yaratmış ve bu nedenle Ankara kentine mal olması gereken;  taşıdığı tarihsel misyonu, oluşturduğu doğal değerleri ve  kültürel hizmeti çok büyük ve değerli  bir alan` tespiti yapıldı. Devamında Ankapark gibi büyük ölçekli ve önemli bir projede demokratik katılımcı bir süreç yönetimi yapılmadığı ve projenin parçacı planlama yaklaşımı ile tamamlandığı belirtildi.

 

Ayrıca Ankapark projesi için "Atatürk Orman Çiftliği alanının Atatürk`ün vasiyetine aykırı olarak amaç dışı kullanılması ve küçültülmesi sürecinin bir parçasıdır." tespiti de yapıldı. "Atatürk`ün mirasına ve aynı zamanda yürürlükte olan Toprak Koruma Kanunu ve ilgili hukuki düzenlemelere aykırıdır." dendi ve  "O alanda yapılan bilimsel çalışmaları görmezden gelerek, AOÇ alanı içerisindeki mutlak tarım alanlarının tarım dışı amaçlarla kullanılmasının hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur." diye de eklendi.

 

Mevcut Belediye Başkanı tarafından proje için şu ana kadar 2 milyar civarında para harcandığı beyanına yer verilerek, ihale bedelinin 766 milyon lira olarak belirlendiğine değinildi ve "Söz konusu bedellerden açıkça anlaşılacağı üzere, ihale sonucunda inşaat bedelinin karşılanması olanaksızdır. İşbu dava konusu ihale ile davalı idare kamuyu muazzam bir zarara uğratmakta, söz konusu ihale ilanına karar veren ve muhammen bedeli belirleyen idare yöneticileri görevlerini açıkça kötüye kullanmaktadırlar." dendi.

 

Dava dilekçesinin sonuç bölümünde ise projenin bilimsellikten uzak ve akıldışı olduğundan bahsedilirken, AOÇ arazisinin üçüncü kişilere peşkeş çekildiği ifade edildi ve  Ankapark`ın işletmeye verilmesi işine ilişkin ihalenin öncelikle yürütmesinin durdurulması devamında da iptaline karar verilmesi talep edildi. İşte dilekçenin sonuç bölümü:

 

"Bilimi bir kenara bırakarak ortaya konan kent yönetim anlayışının sonucunda karşımızda duran milyar dolarlık bir oyuncak yığınının akıbetini halka sormak demokratik bir anlayış olarak nitelendirilemez. Hiçbir bilimsel dayanağı, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği bulunmayan akıldışı projeler eğer ortaya konmuşsa öncelikle projenin işletilmesine yönelik ihalesinin iptali gerekmektedir.
 
Ayrıca, Ankapark projesi ile "Hayvanat Bahçesi" kavramı, adı, kullanımı tümüyle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. AOÇ`nin kuruluş amaçlarına hizmet amacıyla tanımlanan kentsel bellekte yer eden, kır-kent bütünleşmesinin bir parçası olarak, tarımda zararlı ve faydalı hayvanların tanınması amacıyla kurulan hayvanat bahçesi; yok edilerek, yapay öğelerle betondan bir çevreye dönüştürülmektedir. Dolayısıyla bu husus da kamu yararına aykırılık taşımaktadır.
 
Açıklanan nedenlerle, işbu dava konusu ihale; kamu yararı gözetmekten uzaktır. Yüksek inşaat maliyetine karşın; alan, 29 yıllığına yok pahasına üçünkü kişilere peşkeş çekilmektedir ve kamu yararına açıkça aykırıdır."


Yukarı Çık