TCDD ARAZİLERİ DEVREDİLEMEZ!

 

13 Mart 2018 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü ve TOKİ ile yapılan protokolle, Tarihi Ankara Garı yerleşkesindeki, 29216 ada 10, 12, 16 ve 19 nolu parsellerini kapsayan yaklaşık 49 bin 267 metrekarelik TCDD arazisinin üzerindeki sosyal tesislerin, lojmanların, kreşin ve birçok müze alanının bulunduğu alan önce hazineye sonra da yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi`ne devredilmesi yönünde anlaşma sağlanmış, söz konusu protokol 21 Mart 2018 tarihinde TCDD yönetim kurulunca onaylanmıştır.

 

Ankara Tren Garı, Ankara‘nın önemli tarihi simgelerinden birisi olmakla beraber, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilmiş en görkemli yapıtlardan olup, açılışıyla dönemin Avrupa‘daki en modern gar binaları arasına girmiştir. Ankara`nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Gar binası, içerisinde Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi, Ankara Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi, TCDD Demiryolu Müzesi ve Sanat Galerisi gibi önemli unsurlar yer almaktadır. Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan Ankara TCDD arazileri birçok insanın hayatında unutulmaz anıya ev sahipliği yapmıştır.

 

Hem ülkemizin hem de Başkent Ankara`nın en önemli tarihi değerlerinden olan, Cumhuriyet dönemine ait değerli yapıların başında gelen Tarihi Gar alanının bütünlüğünü bozacak bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Daha önce de birçok kamu kurumuna ait parseller satılmış veya çeşitli sebeplerle devredilmişti. Halka ait taşınmazları ellerindeki yetkiler ile her ne sebeple olursa olsun elden çıkarmak isteyenler bu alışkanlıklarından bir an önce vazgeçmelidir. Kamuya ait parsellerin yeniden farklı amaçlarla kullanımının önünü açan, tarihi kent hafızasını ülkenin dört bir yanında silmeye çalışan, ülke tarihine, doğasına, değerlerine düşman olan bu yapıyla bütün hukuksal ortamlarda mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiriz.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi


Yukarı Çık