TMMOB 45. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA’DA YAPILDI

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs - 2 Haziran 2018 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Konferans Salonu’nda yapıldı.

 

31 Mayıs- 2 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 45. Olağan Genel Kurulun Divan Başkanlığına Mehmet SOĞANCI, Divan Kurulu Üyeliklerine, Leman ARDOĞAN,  Nejla YÖRÜKOĞLU, Mukaddes ŞAMİLOĞLU, Hanze GÜRKAŞ, Nejla ŞAYLAN, Mehtap Ercan BİLGE seçildiler.

Divan Başkanı Mehmet SOĞANCI`NIN AÇILIŞ Konuşmasının ardından TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ TMMOB çalışma dönemi faaliyetleri ve ülke durumunu içeren açılış konuşmasını yaptı.

Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinin konuşmalarından sonra TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül çalışma raporunu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin mali raporu, Denetleme Kurulu Üyesi Asiye Ülkü Karaalioğlu Denetleme Kurulu raporunu, Yüksek Onur Kurulu Üyesi Zeki Arslan da Yüksek Onur Kurulu raporunu sundu.

TMMOB Genel Kurulu tarafından görüşülerek kabul edilen önergeler içerisinde KHK ile görevlerine son verilen akademisyenlerin kararlarının altında imzası olan rektörlerden mühendis, mimar ve şehir plancısı olanlar hakkında bağlı oldukları odalarınca soruşturma başlatılarak onur kuruluna sevk edilmeleri kararı alındı.

3 Haziran Pazar günü Teoman Öztürk Öğrenci Evinde yapılan seçimlerde Odamızdan TMMOB 45. Dönem Yönetim Kurulu`na Üyesi Asiye Ülkü Karaalioğlu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu`na Ali Fahri Özten, seçildi.

 


Yukarı Çık