DUYURU – “TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” HK.

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 7 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709.htm

 HKMO İzmir Şube Yönetim Kurulu


Yukarı Çık