15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ: UTANCIN VE DEMOKRASİYE İHANETİN 2.YILI

 

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi: Utancın ve Demokrasiye İhanetin 2.Yılı

 

21.yüzyıl Türkiye‘sindeki demokrasi kültürünün hala gelişmediğini gösteren 15 Temmuz 2016‘daki alçakça darbe girişimi, maalesef Türkiye darbeler tarihinde yerini almıştır.

Darbe girişiminden sonra başlayan ve halen devam eden olağanüstü hâl yönetimi ise darbecileri cezalandırma yanında, demokrasiye inanan ve siyasi iktidardan farklı düşünen bireyleri de sindirme ve susturma politikasına dönüşmüştür. Yayımlanan KHK‘lar olağanüstü hal yönetimine neden olan sebeplerle sınırlı olması gerekirken, olağanüstü halle ilgisi olmayan birçok düzenlemeyle Türkiye Cumhuriyeti KHK‘lar ile yönetilen bir ülke haline getirilmiştir. 

Ülkemiz darbelerden çok çekmiştir. Özellikle emekçi halkımız ve demokrasi güçleri bu süreçlerde ağır bedeller ödemişlerdir. Bu nedenle muhalif kesimlere yönelik oluşan baskıya, haksız ihraçlara, özerk olması gereken üniversitelerin yapılarının değiştirilmesine, yasaklanan oyunlara, engellenen yürüyüşlere, hukuksuz uygulamaların kabul edilir hale gelmesine, yargının siyasallaşmasına ve de elbette tüm darbelere karşıyız ve karşı durmaya devam edeceğiz.

Tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye‘nin ebediyyen var olması ve zarar görmemesi, temel hak ve hürriyetlerin yaşatılması için her zaman darbeler ve darbecilerle mücadele edeceğimizi, askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı olduğumuzu, 15 Temmuz‘un siyasi ve ekonomik ayağının tam olarak aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, bu alçakca girişimi engellemek isterken hayatlarını kaybedenleri saygıyla anıyor ve yakınlarına bir kez daha baş sağlığı diliyoruz.

 

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Temmuz 2018


Yukarı Çık