HKMO 46. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HKMO 46. Dönem 1. Danışma kurulu toplantısı 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde, Çanakkale Gelibolu`da gerçekleştirildi. Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri, Oda Denetleme Kurulu üyeleri, Oda Onur kurulu üyeleri, Odamız TMMOB temsilcileri, Şube başkanları, Şube sekreterleri, Şube saymanları ve merkeze bağlı temsilciliklerin temsilci ve temsilci yardımcılarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda HKMO 46. Olağan genel kuruldan bu yana yürütülen oda çalışmaları, 46. Dönem taslak çalışma programı ve çalışma programı ile hayata geçirilecek olan çalışmalar, Yapı Aplikasyon Projesi ve Fenni Mesuliyet Uygulamalarına dair HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonunun ortaya koyduğu çalışmalar geniş bir biçimde ele alındı.

Özellikle, 46. Dönemde hayata geçirilecek olan oda eğitim yapılanması ile meslek içi eğitimler, Odamız ve tüm birimlerinde kuracak olduğumuz elektronik belge yönetim sistemi, İmar Affı (barışı) sürecinin ülkemizin geleceğine ve mesleğimize etkileri, bilirkişilik sisteminde yaşanan sorunlar ve odamızın girişimleri ve TMMOB`de yürütülen çalışmalar toplantıda öne çıkan konuların başında yer aldı. 

Danışma kurulu içerisinde ayrıca, Oda Genel Saymanı, Oda Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Merkez Mali İşler birimi çalışanları, Şube saymanları ve M.B. Temsilciliklerden 1`er temsilcinin katılımıyla saymanlar toplantısı gerçekleştirildi. Mali işleyişe yönelik bilgilendirici sunumun ardından işleyişte yaşanan sorunlar, yenilikler ve öneriler ele alındı.

Birlikte karar alma ve birlikte üretme mekanizmasının önemli bir unsuru olan ve son derece verimli geçen HKMO 46. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısına katılarak paylaşımda bulunan ve katkı veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMMUZ 2018 

 


Yukarı Çık