HKMO 17. YAZ EĞİTİM KAMPI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamızın sürekli etkinliklerinden olan, sekretaryası İzmir Şubemizce yürütülen Yaz Eğitim Kampının 17.`si, 26.08.2018-02.09.2018 tarihleri arasında "Dijitalleşme" temasıyla İzmir`in Seferihisar`da gerçekleştirildi.

 

Odamızca 2001 yılından bugüne her yıl düzenlenen Yaz Eğitim Kampımızın on yedincisi, ülkemizin çeşitli illerinden gelen, üniversitelerin Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören 100 öğrenci ile HKMO yöneticileri ve sanat, medya, çevre, eğitim ve siyaset çevrelerinden uzman konuşmacıların katılımıyla, son derece verimli ve başarılı bir şekilde tamamlandı.

 

Geçmişte olduğu gibi bu kampta da yakın gelecekte meslektaşımız ve Odamızın üyesi olacak harita mühendisi adaylarının; TMMOB ve onun bileşeni olan Odamızın görevlerini, yetki ve sorumluluklarını ve çalışma anlayışını tanımaları ve bunun yanında harita mühendislerinin yaşamdaki yerini ve meslektaşlarına bakışının önemini kavramaları, tamamlayıcı nitelikteki teknik ve uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarıyla mesleki, sosyal ve kültürel alanda birikimlerini artırmaları sağlandı.

 

"Dijitalleşme" temasıyla birçok mesleki ve toplumsal konuların işlendiği; pek çok sanatçı, yazar, akademisyen, meslektaş ve 100 öğrenci katılımcının yer aldığı 17. Yaz Eğitim Kampının açılış konuşmalarında, İzmir Şube Başkanımız Özhan Kaynarca ve HKMO Genel Başkanımız Orhan Kasap; geçmiş yaz eğitim kampları, yaz eğitim kamplarının Oda örgütlülüğü açısından önemi ve öğrencilerin Odayı benimsemesinin gerekliliğine değinerek, kampa yönelik temennilerini dile getirdiler. Ardından, bugüne kadar gerçekleştirilen yaz eğitim kamplarından görüntülerin ve yaz eğitim kamplarının tarihsel değişim ve gelişim sürecinin yer aldığı jenerik filminin gösterimi yapıldı. Kamp Yürütme Kurulu tarafından kampta uyulması gereken kurallar açıklandıktan sonra, "Şiir", "Tiyatro", "Kısa Film", "Resim ve Karikatür", "Müzik", "Dans", "Toplumcu Mühendislik" ve "Fotoğraf" başlıklarından oluşan atölyelerin katılımcı listeleri ve atölye yürütücüleri belirlendi.

 

Açılış konuşmalarından sonra; Gökhan Tektaş`ın anlatımıyla, insanın dijitalleşmeyle beraber kendine yabancılaştığına ve birçok alışkanlığın değiştiğine değinilen "Kurşun Kalem" adlı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi sonrasında kamp ateşi ile birlikte birinci gün tamamlandı.

 

2. Gün: Sabah sporu, deniz ve sabah kalkmayanların denize atılmasıyla başlayan ikinci günde, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Eylem Gökçe Türk`ün sunumuyla "Dijitalleşen Dünyada Birey" adlı oturum geçekleştirildi.

 

Sonrasında "Dijitalleşme ve Harita Mühendisliği" isimli oturum; önceki dönem Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş`ın yürütücülüğünde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve MSB Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Dr. Osman Alp`in katılımları ile gerçekleştirildi. Oturumda sözü ilk olarak telekonferans yöntemiyle oturuma katılım sağlayan Tuğgeneral Osman Alp aldı. Osman Alp, dijitalleşmenin mesleki anlamda getirdiği yeniliklerden bahsettikten sonra dijital verinin hem mesleğimiz hem de ülkemiz açısından önemini ve uluslararası rekabetin de dijitalleştiğini vurguladığı bir konuşma gerçekleştirdi. Sonrasında, Ertuğrul Candaş sözü alarak hem kendini hem oturumda bulunan konukları kısaca tanıttıktan sonra dijitalleşme ile ilgili kısa bir konuşma yaptı ve sözü Haluk Özener`e bıraktı. Haluk Özener konuşmasında, hayat hikayesinden ve mesleki gelişim süreçlerinden bahsettikten sonra mesleğimizin dijitalleşme süreçlerini ve bu süreçlerin mesleğimizin deprem araştırma konusunda ne kadar önemli bir hale geldiğini ifade etti. Sonrasında sözü alan Prof. Dr. Muhammed Şahin kendini tanıtarak başladığı konuşmasında dijitalleşmenin mesleki ve teknik eğitimdeki yerini ve gelecekte mesleğimizin dünyada nasıl konumlanacağını belirttiği bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra soru-cevap kısmı ile birlikte oturum sonlandı.

 

Öğle yemeğinden sonra atölye çalışmaları başlatıldı. Atölye çalışmalarından sonra ise katılımcı sayısına göre oryantiring grupları oluşturuldu. Gruplara teorik oryantiring eğitimi verildikten sonra kamp alanını ve çevresini kapsayan bir sahada oryantiring yarışması düzenlendi.

 

Akşam yemeğinden sonra Praksis Grubu, "Muhalif Müziğin Anadolu`da Doğuşu ve Gelişimi" adlı müzikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, Anadolu ozanlarından itibaren başlayan ve dönemin özelliklerine göre form değiştiren Anadolu`daki muhalif müzik örnekleri katılımcılarla birlikte seslendirilerek, tanıtıldı. Söyleşi, soru-cevap kısmından sonra sonlandırıldı ve kamp ateşinin ardından kampın ikinci günü başarıyla tamamlandı.

 

3. Gün: Sabah sporu ve kahvaltının ardından, Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik`in yürütücülüğünü yaptığı "Ölçme ve Değerlendirme Teknolojilerinin Dijital Gelişimi" oturumu, GNSS Teknik, ATAY Mühendislik ve Sistem A.Ş firma sorumlularının katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından sabah yapılan oturumun devamı niteliğinde olan ‘Mesleki Saha Uygulamaları` gerçekleştirildi. Oturum sona erdikten sonra yürütücülüğünü Oda Genel Başkanımız Orhan Kasap`ın yaptığı "Mesleki Örgütlülük" oturumu TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Genel Başkanı Aysun Gezen`in katılımıyla gerçekleştirildi. 

 

Atölye çalışmaları ve akşam yemeğinden sonra İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Standının açılmasını müteakiben "Kornea İkilisi ile Aşık Veysel Türküleri" adlı konser gerçekleştirildi. Organ bağışının önemi ve Aşık Veysel`in hayatına dair kısa söyleşilerle geçen konser esnasında birçok katılımcı ve konuğumuz organ bağışı standında başvuru yaparak organlarını bağışladı. Kamp ateşinin yakılmasıyla kampın üçüncü günü başarıyla sonlandırıldı.

 

4. Gün: Sabah sporu, kalkmayanların denize atılması ve sonrasında kahvaltının ardından "Özgür Medya" konulu oturum, İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal`ın yürütücülüğünde, Araştırmacı-Yazar Gökmen Ulu ve İletişimci-Yazar Haluk Şahin`in katılımıyla gerçekleşti. Oturumda ilk olarak sözü alan Gökmen Ulu gazeteciliğin doğası gereği muhalif olması gerektiğini vurgulayıp, basın özgürlüğüne de değinerek sözü Haluk Şahin`e bıraktı. Şahin konuşmasında medyanın demokrasiler açısından önemi ve toplum-medya ilişkisi üzerine konuştuktan sonra soru-cevap kısmı ile birlikte oturumun ilk kısmı başarıyla sonlandırıldı. Oturumun "İletişim ve Dijitalleşme" isimli ikinci kısmında İletişimci-Yazar Ümit Alan, günümüzün en önemli sosyal iletişim aracı olan sosyal medyanın toplum üzerindeki etkilerinden bahsettiği bir söyleşi gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından 6. oturum olan "Alternatif Yerel Yönetim Modelleri ve Tohum Politikaları" adlı oturum için kamp yerinden ayrılarak Turgut Köyü`ne geçildi ve oturum; HKMO İzmir Şube Başkanı Özhan Kaynarca`nın yürütücülüğünde, İzmir Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu`nun katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde farklı yerel yönetim anlayışları, kooperatifleşme, yerel üreticinin desteklenmesi, yerli ve organik tohumların korunarak değiş tokuş yapılması, dijitalleşme sürecinin gıdaya ve tohumlara yönelik getirdiği tehditler ele alındı. Tunç Soyer tarafından gençliğin siyasette mutlaka var olması ve ilgi duyması gerektiği, kendisi de harita mühendisi olan Muğla Menteşe Belediye başkanı Bahattin Gümüş tarafından ise harita mühendislerinin yereli yönetirken mesleğimizden kaynaklı birçok konuda avantajı olduğu özellikle vurgulandı.

 

Panelden sonra, boyalarımızla ve fırçalarımızla, tüm öğrencilerin katılımıyla Turgut Köyü İlköğretim Okulunun duvarlarında grafiti çalışması yapılarak duvarlar rengârenk çiçek ve şekillerle renklendirildi.  Atölye çalışmaları ve akşam yemeğinden sonra Praksis Grubu bir konser verdi. Kamp ateşi yakıldıktan sonra kampın dördüncü günü başarıyla tamamlandı.

 

5. Gün: Sabah sporu ve kahvaltıdan sonra 7. oturum olan "Dijitalleşen Dünyada Mücadele" oturumu, Doç. Dr. Tevfik Özlüdemir`in yürütücülüğünde, HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siyasal İletişimci Yazar Ateş İlyas Başsoy ve İnsan Hakları Aktivisti Veli Saçılık`ın katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından "İnsani Amaçlı Özgür Coğrafi Veri Üretimi" adlı oturum ve ardından "Open Street Map ile Harita Çizimi" adlı atölye çalışmaları Yer Çizenler Derneği`nden gelen konuklarla gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ve akşam yemeğinin ardından 40. ve 41. Dönem HKMO Onur Kurulu Üyesi Halil Kaynarca`nın 30 Ağustos Zafer Bayramı`nın anlam ve önemini belirttiği söyleşi ile birlikte beşinci günün sonuna gelindi.

 

6. Gün: "Dünden Bugüne Siyasal Dönüşüm" adlı panel; HKMO İzmir Şube 2. Başkanı Ömer Güney`in yürütücülüğünde; CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko`nun katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle yemeğinden sonra tüm öğrencilerin ve yöneticilerin katıldığı ve farklı üniversitelerden 10 tane karma grubun yarıştığı "Bilgi Yarışması" düzenlendi. Mesleki ve genel kültür sorularının sorulduğu bilgi yarışmasında zorlu bir mücadele gerçekleşti ve eşit puanı alan 3 grup yarışmada birinciliği paylaştı. Yarışmaya katılan öğrencilerin akşam sergileyecekleri performansları için tercihlerine göre seçtikleri atölyelerde çalışmaları gün boyu devam etti.

 

Akşam yemeğinden sonra tüm katılımcı öğrencilere kamp katılım belgeleri takdim edildi. Oryantiring yarışmasında dereceye giren grup üyeleri ödüllerini aldı. Şiir, Tiyatro, Kısa Film, Resim ve Karikatür, Müzik, Halk Oyunları, Toplumcu Mühendislik, Fotoğraf atölyelerinde yer alan katılımcılar hazırladıkları çalışmalarını ve yeteneklerini sergilediler.

 

7. Gün: Kahvaltının ardından yürütücülüğünü HKMO Genel Saymanı Yeliz Karaarslan`ın yaptığı "Mezun Olduk, Peki Ya Sonra" konulu oturum; İzmir Şube Üyesi Baran Yıldız, Ankara Şube Üyesi Özgür Yanıt Kaya, Adana Şube Üyesi Dilek Bozkurt, İstanbul Şube Üyesi Umut Koca, Diyarbakır Şube Üyesi Berfin Asutay ve Malatya Bölge Temsilciliği Üyesi İnan Doğan`ın katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde, kamuda, özel sektörde ve yerel yönetimlerde çalışan genç mühendisler mezuniyet sonrası yaşadıkları süreçleri ve hayata atılmaları aşamasında yaşadıkları deneyimlerini öğrencilerle paylaştılar. 

 

Öğle yemeğinin ardından Öğrenci Forumu, HKMO Öğrenci Birliği üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen forumda; kamp değerlendirmesi, kamp değerlendirmesi, kampa ilişkin düşünce ve önerilerin paylaşılması, gelecek kamplarda yapılması veya yapılmamasının daha iyi olacağı düşünülen konular tartışıldı. Öğrenci Forumundan sonra kampımızın son oturumu da olan ‘`Müzikte Dijital Dönüşüm. Bi`şey Yapmalı`` adlı oturum HKMO Genel Sekreteri Ali İpek`in yürütücülüğünde Moğollar Grubu Üyeleri Cahit Berkay ve Taner Öngür`ün katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye`de Cumhuriyet sonrası müziğin gelişimi, analog ve dijital çağda yaşanan kolaylıklar ve zorluklar, Moğollar Grubu`nun Türk ve Dünya müziğindeki yeri ve müzikte yaşanan dijital çağın getiri ve götürüleri ele alınan söyleşi, soru ve cevaplarıyla tamamlandı.

 

Akşam yemeğinin ardından, kamp kapsamında organize ettiğimiz 1 Eylül Dünya Barış Günü Moğollar Konseri için kamp alanının hemen yanında bulunan Akarca Plaj Futbolu Sahası`na geçildi. Seferihisar halkının ve birçok üyemizin de katıldığı ücretsiz halk konserinde Moğollar Grubu birbirinden güzel ve seçkin birçok eserini çalarak yaklaşık beş bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı ve eşsiz bir sahne performansı sundu.

 

8. Gün: Kampın son günü sabahı tüm katılımcılarla ilerleyen dönemlerde görüşmek üzere vedalaşıldıktan sonra katılımcılar alandan ayrıldı ve kamp tamamlandı.

 

Yaz eğitim kamplarının geçmişten bugüne mesleki birlikteliğimize, Oda-öğrenci ilişkilerine, Odamıza, mesleğimize, farklı üniversitelerdeki öğrenci meslektaşlarımızın kaynaşmasına ve onların sosyal ve kültürel anlamda zenginleşmesine önemli katkıları olmuştur. 17. Yaz Eğitim Kampıyla birlikte bu gelenek daha da yukarı taşınarak devam etti. Farklı üniversitelerde okuyan ve ileride meslektaş olacak harita mühendisi adaylarının birbirleriyle tanışmaları; birlikte planlama, karar alma, üretim, yönetim ve paylaşma sürecini yaratmaları; mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişmeleri birlikte değerlendirmeleri; geleceğe yönelik umutlarını diri tutmaları ve yaşamla güçlü bir bağ kurmaları sağlandı.

 

17. Yaz Eğitim Kampının Odamız adına hazırlanarak hayata geçirilmesinde özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı İzmir Şube Yönetim Kurulundaki sevgili arkadaşlarımıza, İzmir Şube çalışanlarına, Kamp Yürütme Kuruluna, HKMO Öğrenci Birliğine, katkı koyan diğer meslektaşlarımıza, tüm katılımcılara ve konuklara bir kez daha sevgilerimizi iletiyor, kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Başarılı bir etkinliğin mutluluğunu ve keyfini tüm üyelerimizle paylaşıyoruz.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
EYLÜL 2018

 


Yukarı Çık