HER YÖNÜYLE İMAR PANELİ ETKİNLİĞİ YAPILDI.

8 Eylül 2018 tarihinde Kadıköy Belediyesi Brifing Salonunda Yönetim Kurulu Üyemiz ve LİHKAB sahibi Mehmet Hışır, HKMO Onur Kurulu Üyesi ve TKGM Kontrol Mühendisi Mahmut Gültekin, Yönetim Kurulu Üyemiz ve SHKMMB sahibi Melih Şükrü Aysezen ve Avukat Ziya Çelik’in konuşmacı olarak katıldığı Her Yönüyle İmar Barışı etkinliği üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Alişan Çalcalı İmar Barışı olarak kanunlaştırılan İmar Kanunun 16.maddesi konusunda hem meslektaşlarımız hem de halkın kafasında birçok sorun olduğunu ve bunun için konunun ilgililerinin bir araya gelerek bu sorulara bir nebze cevap bulabilmek için gerçekleştirilen bu etkinliğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Panelin aynı zamanda yürütücülünü de yapan Yönetim Kurulu Üyemiz ve LİHKAB sahibi meslektaşımız Mehmet Hışır bu güne kadar getirilen imar afları ve bu yasaların ülkemize getirdiği zararlar ile ve son İmar barışı tebliği ile bilgilendirmelerde bulunduktan sonra Avukat Ziya Çelik Yapı Kayıt Belgesinin hukuken değerlendirilmesi, nitelendirilmesi, muhtemel kanun çatışma halleri ve değerlendirmelerini içeren bir sunum yaptı. Ziya Çelikten sonra söz alan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kontrol Mühendisi görevini yürüten aynı zamanda Odamız Onur Kurulu Üyesi Mahmut Gültekin İmar Barışı, Yasa, Tebliği ve 2018/8 sayılı genelgenin teknik açıdan değerlendirilmesi ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü`ndeki uygulamaları hakkında bilgi verdi. Mahmut Gültekin`den sonra sunum yapan Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi Melih Şükrü Aysezen TKGM`nin 2018/8 sayılı genelgenin sahada uygulanmasına yönelik sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumların ardından verilen aradan sonra soru cevap şeklinde yürütülen panelimiz bu konuda birçok konuda yaşanan sorunlara cevap bulmaya çalıştı. Etkinliğimizde paylaştıkları bilgi ve görüşler için panelist olarak yer alan Sayın Mehmet Hışır`a, Sayın Mahmut Gültekin`e, Sayın Melih Şükrü Aysezen`e, Sayın Avukat Ziya Çelik`e ve etkinlik mekânının tesisini sağlayan Kadıköy Belediye Başkanlığına teşekkür ederiz.


Yukarı Çık