ORTAK GELECEĞİMİZ İÇİN YENİ AÇILAN BÖLÜMLERE VE ARTIRILAN KONTENJANLARA BİR KEZ DAHA DUR DİYORUZ!

Ortak Geleceğimiz İçin

Yeni Açılan Bölümlere ve Artırılan Kontenjanlara Bir Kez Daha DUR Diyoruz!


2018 yılında ÖSYM tarafından ilan edilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzuna göre 25 ayrı devlet ve vakıf üniversitesinde lisans eğitim-öğretimi veren Harita/Geomatik Mühendisliği bölümlerine toplam 2022 adet öğrenci kontenjanı ayrılmıştır. 31.08.2018 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre ise Harita/Geomatik Mühendisliği bölümlerine 1372 öğrenci tercih yaparak yerleştirilmiştir.

 

Ülkemizde Harita Mühendisliği lisans eğitim-öğretiminin başladığı 1949 yılından bu yana 69 yıl geçmiştir. Özellikle son 10 yıl içerisinde her şehre bir üniversite açma politikasıyla başlayan ve son yıllarda sayıları giderek artan devlet ve vakıf üniversiteleriyle birlikte Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinin sayıları da kontrolsüz ve stratejisiz olarak hızla artırılmış, beraberinde mevcut ve yeni açılan bu bölümlerin de kontenjanları yükseltilmiştir.

 

Türkiye`de haritacılık sektörünün doğuşu ve bugüne kadar geçirmiş olduğu süreçte elde edilen kazanımların büyük bir parçası hiç kuşkusuz üniversitelerimizin kazandırmış olduğu lisans ve lisansüstü eğitimleri ile elde edilmiştir. Bu süreçte eğitim-öğretim sisteminde kullanılan ve yaygınlaşan yeni modeller ve sektörel beklentinin değişimi, mühendislik eğitim-öğretimi ve özelinde Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği eğitim-öğretiminde de önemli değişimlerin ve yeni yönelimlerin oluşmasını sağlamıştır.

 

Ancak sektörel beklentinin analizi yapılmadan, kalkınma planlarındaki süreçler dikkate alınmadan, istihdam politikaları belirlenmeden ve stratejik eylem planları hazırlanmadan her geçen gün yeni açılan bölümler ve artan kontenjan sayısı, ülkemizde harita sektörünü tehdit eder hale gelmiştir. Özellikle bölümlerimiz arasındaki fiziki altyapı, öğretim kadrosu, anabilim dalları, öğrenci sayıları, ders programları ve içerikleri, akreditasyon faaliyetleri, alet-donanım-yazılım olanakları vb. ciddi farklılaşmalar, Harita/Geomatik Mühendisliği eğitim-öğretimini bütünsel çerçevede olumsuz etkiler hale dönüşmüştür. Bu süreç ülkemizde nitelikli ve belli standartlarda Harita/Geomatik Mühendislerinin yetiştirilmesi bakımından sektörel beklentinin gerisinde kalan unsurların artmasına neden olmaktadır.

 

Bu nedenle ivedi olarak özellikle lisans düzeyinde açılması düşünülen yeni bölümlere olan gereksinimin çok boyutlu olarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim-öğretim konusundaki yatırımların ürünlerini kısa erimde vermeyeceği açıkça bilindiğinden, atılacak adımlarda stratejik ve hızlı düşünme gereği ortaya çıkmaktadır.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak son yıllarda üyelerimiz, meslektaşlarımız ve sektörümüz için önemli bir risk ve tehdit haline dönüşen süreç için YÖK ve ilgili kurumlar nezdinde defaten girişimlerde bulunulmuştur. Özensiz, yanlış, sektörün gereksinimlerini anlamadan, doğru bir biçimde analiz etmeden, Odamız ve sektörün diğer paydaşlarının görüşü alınmadan uygulanan eğitim-öğretim politikaları nedeniyle ülkemizde özellikle Jeoloji, Jeofizik, Maden, Ziraat, Çevre Mühendisliği gibi disiplinlerde yaşanan olumsuz süreçlerin yakın bir gelecekte Harita/Geomatik Mühendisliği mesleğinde yaşanmaması için her türlü girişimde bulunmaya ve farkındalık yaratılmaya Odamızca devam edilmektedir. Harita Mühendisliği lisans eğitiminin 70. yılı olan 2019 yılında,  Odamız tarafından bir "Eğitim Sempozyumu" düzenlenecek ve bu bağlamda eğitim-öğretime yönelik stratejiler belirlenerek, stratejik bir eylem planı hazırlanacaktır.

 

Biliyoruz ki Odamız, üniversitelerimiz, Harita/Geomatik Mühendisliği bölüm başkanları konseyimiz, mesleki sivil toplum örgütlerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, özel sektör paydaşlarımız ve katkı sunacak tüm meslektaşlarımız ile daha kapsayıcı bir modelle konuya yaklaşmak, ülkemiz ve mesleğimizin geleceği açısından daha rasyonel sonuçların oluşmasını sağlayacaktır.

 

Bu nedenle Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak geçmişte olduğu gibi bugün de  "Ortak Geleceğimiz İçin Yeni Açılacak Bölümlere ve Bölümlerimizin Plansız Artırılan Kontenjanlarına Bir Kez Daha DUR Diyoruz!"

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2018Dosyalar

2018 Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümleri (180 KB) (12.09.2018 17:21:18)

Yukarı Çık