19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

1979 yılının 19 Eylül`ünde TMMOB öncülüğünde, demokratik ve ekonomik taleplerle gerçekleşen mühendis, mimar ve şehir plancıların iş bırakma eylemi; büyük bir katılımla sonuçlanmıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının yanı sıra çeşitli meslek gruplarından ve öğrencilerden de destek gören bu eylemin amacı; ekonomik adaletsizliklerin son bulmasını, açlık işsizlik gibi sorunlarla birlikte yaşatılan baskıların göz ardı edilmemesini talep etmekti. Grev, toplu sözleşme gibi sendikal haklardan uzak, cüzi miktarda ücretlerle çalışanların seslerini duyurabilmek, her alanda çalışanlar arasındaki farklı uygulamaların kaldırılmasını istemek de bu eylemin başlıca amaçları arasında yer almaktaydı. 

 

Dönemin şartları itibariyle büyük bir yankı uyandıran bu eylem başarı ile sonuçlanmış, emekçi kesimler için önemli bir gelişme olarak tarihe geçmiştir. TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar ile de 2010 yılından itibaren 19 Eylül`ün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 

 

19 Eylül`ü yaratan ve geliştiren süreçler ne yazık ki bugün hâlâ devam etmektedir. Aradan geçen 39 yıla rağmen mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadıkları sıkıntılar pek değişmemekle birlikte, artarak sürmektedir. İşsizlik, sendikal haklardan mahkûm bırakılma, iş cinayetleri, yasal hakların kullandırılmaması, taşeronlaşma, verilmeyen mesai ücretleri ve düşük ücretler, plansız artan bölüm kontenjanları, kamu kurumlarında yeterli kadroların açılmaması gibi birçok sorun güncelliğini korurken ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasal koşullar sebebiyle de bu sorunlara yenileri eklenmektedir. 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak yaşatılan ekonomik, sosyal ve demokratik tüm sıkıntılara geçmişte olduğu gibi yine karşı çıktığımızı bir kez daha hatırlatarak Teoman Öztürk`ten, TMMOB`nin örgütlülük geleneğinden aldığımız ışıkla mesleğimiz ve ülkemizin daha adil, daha demokratik koşullar içerisinde var olması için her zaman mücadele edeceğimizi belirtmek istiyoruz. 

 

Tüm Meslektaşlarımızın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü Kutlu Olsun. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2018

Yukarı Çık