HER YÖNÜ İLE İMAR BARIŞI PANELİ BAKIRKÖY`DE YAPILDI

15 Eylül 2018 tarihinde Bakırköy Belediyesi Tarık Akan Konferans Salonunda Yönetim Kurulu Üyemiz Nail Güleri’in yürütücülüğünde, Yönetim Kurulu Üyemiz ve SHKMMB sahibi Melih Şükrü Aysezen, Avukat Ziya Çelik ve YapıyolSen Şube Başkanı ve Tapu Müdürlüğü çalışanı Kaan Dinç’in konuşmacı olarak katıldığı Her Yönüyle İmar Barışı etkinliği gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Alişan Çalcalı İmar Barışı olarak bilinen kanunun yasalaşması sürecinde bit çok sorunun ortaya çıkığını ancak birçok belirsizliği içinde barındırdığını belirtirken yasal olarak tüm sorumluluğun vatandaşlara yüklendiği bir uygulama ile karşı karşıya olduğumuzu, Şube olarak bu sorunlara bir parça açıklama getirebilmek amacı ile konunun ilgililerini bir araya getirerek etkinlik alanımız içerisinde değişik yerlerde bu etkinlikleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.
Panelin yürütücülünü yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Nail Güler Bakırköy Belediyesine ait olan ve adının verildiği sanatı ile yaşantısı halktan ve adaletten yana bir tavır sergileyen değerli insan Tarık Akanı saygı ile anarak toplantının açılışını gerçekleştirdi.
Avukat Ziya Çelik İmar Barışı olarak yasalaşan kanuna ait hukuksal sorunlar ve uygulamalar hakkında bilgi verirken, Kaan Dinç Tapu Müdürlüğündeki uygulamalar ve sorunları konusunda bilgilendirdi.Kaan Dinç`ten sonra sunum yapan Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi Melih Şükrü Aysezen TKGM`nin 2018/8 sayılı genelgenin sahada uygulanmasına yönelik sunumunu gerçekleştirdi.
Sunumların ardından verilen aradan sonra soru cevap şeklinde yürütülen panelimiz bu konuda birçok konuda yaşanan sorunlara cevap bulmaya çalıştı. Etkinliğimizde paylaştıkları bilgi ve görüşler için panelist olarak yer alan Sayın Kaan Dinç`e, Sayın Melih Şükrü Aysezen`e, Sayın Avukat Ziya Çelik`e, Paneli kolaylaştıran Sayın Nail Güler`e ve etkinlik mekânının tesisini sağlayan Bakırköy Belediye Başkanlığına ve Tarık Akan Konferans Salonu personeline teşekkür ederiz.


Yukarı Çık