7.UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU (UZAL-CBS) DÜZENLENDİ

2006 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu`nun yedincisi Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası organizasyonuyla 18-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Eskişehir` de düzenlendi.

 

Açılış konuşmalarını; Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Derya Maktav, Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Doç.Dr. Uğur Avdan, HKMO Genel Başkanı Orhan Kasap ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu yaptığı etkinliğe farklı disiplinlerden akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile öğrenciler katılım sağladılar.

 

Geçtiğimiz yıllarda farklı disiplinleri bir araya getirme ve bilgi paylaşım vizyonunu başarıyla gerçekleştiren UZAL-CBS, coğrafya, jeoloji, arkeoloji, ekoloji, ormancılık, turizm, planlama vb. uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında çalışmalar yürütmekte olan araştırmacıları bir araya getirerek, katılımcıların yeni fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayan ulusal düzeyde çok önemli bir organizasyon olma özelliğine sahiptir.

 

Dört gün süren sempozyum farklı başlıklardaki teknik oturumlar, paneller, sözlü ve poster bildiri sunumları, davetli konuşmacıların ve öğrencilerin sunumlarıyla başarıyla tamamlanmıştır. 2020`de gerçekleştirilecek 8.UZAL-CBS Sempozyumu`nun ise Ankara`da T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Odamız işbirliği ile yapılmasına karar verilmiştir.

 

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ
EYLÜL 2018


Yukarı Çık