FERDİ KAZA SİGORTASI POLİÇELERİNİZ YENİLENDİ

Odamızca, her yıl üyelerimiz adına ücretsiz olarak yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleri 17/08/2018 – 17/08/2019 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde, ölüm ve sürekli sakatlık halinde 25.000,00.-TL teminat limitli olarak yenilenmiştir.

 

Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri, Odamız bilgi sisteminde geçerli TC kimlik numarası bulunan, faal ve 65 yaş altında olan tüm üyelerimize aidat ödenti borcu şartı aranmaksızın yaptırılmış bulunmaktadır.

 

Ferdi Kaza Sigortası Poliçelerine, e-devlet portalında yer alan "Ferdi Kaza Sigorta Poliçe Sorgulama" butonu üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

Bütün üyelerimize sağlıklı ve kazasız bir yaşam dileriz.

 

Saygılarımızla.

 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2018

Yukarı Çık