LİHKAB HİZMET ÜCRETLERİ HAKKINDA

Sayı :3/B15-293                                                                                          14/02/2017

Konu : LİHKAB Hizmet Ücretleri Hk.


T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kadastro Dairesi Başkanlığı
ANKARA

 

İlgi:  a) 11/01/2017 tarihli ve 12364127-180.99-E.56089 sayılı yazınız.
        b) 13/02/2017 tarihli ve 12364127-180.99-E.309183 sayılı yazınız.

 

İlgi(b)‘de kayıtlı yazınızda; Lisanslı Harita Kadasto Mühendisleri ve Büroları Hizmet Ücretlerinde yapılan değişiklik ile ilgili görüşümüzün talep edildiği, yapılan şifai görüşmelerde yazının elimize ulaşmadığı bildirilmiş olduğundan 25/01/2017 tarihinde faks yolu ile tarafımıza iletildiği, ancak yazının aslının istendiği, söz konusu yazı ve eklerin yazınız ekinde gönderilmekte olup, konu ile ilgili görüşümüzün 21/02/2017 tarihine kadar Genel Müdürlüğünüze bildirilmesini belirtmektesiniz.

 

Konu, Odamız Yönetim Kurulu ve ilgili Komisyon tarafından değerlendirilmiştir. Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları hizmet ücretlerinde yapılan değişiklik ile ilgili 2017 yılı Hizmet Ücretleri ve Katsayılar tarifesinin açıklamalar kısmında geçen madde (8) hariç diğer tüm görüş ve öneriler Odamız tarafından uygun görülmüştür.

 

Anılan bölümde yer alan "Madde (8): "Röperli Kroki ücreti hesaplanırken aplikasyon bedelindeki ücrete ek olarak parsel üzerindeki her bina için maktu 200 TL ilave ücret tahakkuk ettirilir" ifadesi ile ilgili olarak Odamız SHKMMB (Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları) temsilcileri ve LİHKAB (Lisanslı Harita Kadasto Mühendisleri ve Büroları) temsilcileri arasında daha önceden sürdürülmekte olan görüşmelerin tamamlanmasına mütakip ilgili madde değişikliği üzerine görüşümüz en kısa sürede tarafınıza bildirilecektir.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımızla.

 

 Ertuğrul CANDAŞ
 Yönetim Kurulu a.
  Genel Başkan

 

 

 


Yukarı Çık