“GELECEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI ŞEHİRLERİ VE MEKANSAL ZEKA” ETKİNLİĞİ YAPILDI

Mekansal Bilişim İnisiyatifi ve Şubemizin, Dünya CBS günü etkinlikleri çerçevesinde birlikte düzenlediği “Geleceğin Sürdürülebilir Akıllı Şehirleri ve Mekansal Zeka” etkinliği 15 Kasım 2018 Perşembe günü Marmara Belediyeler Birliği Salonunda düzenledi.

Mekansal Bilişim İnisiyatifi ve Şubemizin, Dünya CBS günü etkinlikleri çerçevesinde birlikte düzenlediği "Geleceğin Sürdürülebilir "Akıllı Şehirler ve Mekansal Zeka" etkinliği 15 Kasım 2018 Perşembe günü  Marmara Belediyeler Birliği Salonunda düzenledi.

Mekansal Bilişim İnisiyatifi üyesi ve İTÜ`de Öğretim Görevlisi olan üyemiz Yrd. Doç. Dr. Caner Güney etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında; değişik kesimlerden insanların katılımı ile yapmakta oldukları mekansal zeka buluştaylarının içeriği ve hedefleri konusunda bilgilendirmede bulunurken, dünya CBS günü etkinlikleri çerçevesinde "Akıllı Şehirler ve Mekansal Zeka" etkinliği ile konunun ilgililerini bir araya getirmeye çalıştıklarını, bundan sonraki süreçte de sürücüsüz araçlar konusunda etkinlikler yapmayı planladıklarını belirtti.

Şube başkanımız Alişan Çalcalı ise yaptığı konuşmada; Akıllı şehir kavramının, kamu ihtiyaçlarının çağın gereksinimlerine uygun olarak karşılanabilmesi amacıyla etkin bir şehir yönetimini kurmayı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan katılımcı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişme vizyonu olduğundan bahsederken, geleceğin şehri, ‘akıllı‘ şehir ekosistemi, ‘akıllı‘ şehirlerde mekansal bilginin ve mekansal teknolojilerin rolü gibi. konuların çeşitli yönleri ile ele alınacağı bu etkinlikte yeni ve yararlı bilgiler edinilebileceğinden bahsederek etkinliğin organizasyonunu sağlayan Mekansal Bilişim İnisiyatifine ve özellikle Mekansal Zeka Buluştaylarını organize eden üyemiz sayın Yrd. Doç. Dr. Caner Güney`e, HKMO İstanbul Şubesi Mesleki ve Bilimsel Etkinlikler Komisyonu üyelerine,  konuşmacılar sayın Berrin Benli, sayın Doç. Dr. Fatih Terzi ve sayın Serhat Özören‘e teşekkürlerini sundu.

Berrin Benli (Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü), Doç. Dr. Fatih Terzi (İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) ve Serhat Özören (ESRI Türkiye) konuşmacı olarak yer aldıkları etkinlikte geleceğin şehri, ‘akıllı‘ şehir ekosistemi, ‘akıllı‘ şehirlerde mekansal bilginin ve mekansal teknolojilerin rolü gibi konular çeşitli yönleri ile ele alındı.

Yoğun bir ilginin olduğu ve oldukça verimli geçen etkinliğe konuşmacı olarak katılan sayın Berrin Benli, sayın Doç. Dr. Fatih Terzi ve sayın Serhat Özören`e, etkinliğin organizasyonunu sağlayan Mekansal Bilişim İnisiyatifine ve özellikle Mekansal Zeka Buluştaylarını organize eden üyemiz sayın Yrd. Doç. Dr. Caner Güney`e, etkinlik için mekan tahsisinde bulunan Marmara Belediyeler Birliği`ne ve katılımcılara teşekkür ederiz.

 


Yukarı Çık