“OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ÖZEL MÜLKİYETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜ” ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Özel Mülkiyetin Oluşumu Ve Dönüşümü” Etkinliğimiz 17 Kasım 2018 Cumartesi Günü Şişli Blediyesi Nazım Hikmet Kültür Ve Sanat Vakfı Abidin Dino Salonunda Yapıldı.

"Osmanlı`dan Cumhuriyet`e Özel Mülkiyetin Oluşumu Ve Dönüşümü" Etkinliğimiz 17 Kasım 2018 Cumartesi Günü Şişli Blediyesi Nazım Hikmet Kültür Ve Sanat Vakfı Abidin Dino Salonunda Yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi ve Harita Mühendisi Dr. Bekir Cantemir`in konuşmacı olarak katıldığı, "Osmanlı`dan Cumhuriyet`e Özel Mülkiyetin Oluşumu ve Dönüşümü" Etkinliğimiz 17 Kasım 2018 Cumartesi günü, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi Abidin Dino Salonunda yapıldı.

Şube Başkanımız Alişan Çalcalı etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında; dünden bugüne tarihte var olan pek çok millet ve devletin mülkiyet hakkı üstüne çeşitli uygulamalar içinde oldukları, mülkiyet kavramı ve hakkının, felsefe ile siyasi rejimlerin de tartışılan belli başlı konularından olageldiğini belirtirken, toprak-İnsan ilişkilerini modelleyen bir meslek grubu olarak da yakın olduğumuz mülkiyet konusunda bir döneme ait değişim ve dönüşümün değerlendirileceği bu etkinlik ile bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşacak olan Dr. Bekir Cantemir`e, katılımcılara ve Şişli Belediye Başkanlığı`na teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmasının ardından devam eden etkinliğimizde; 1858 yılında çıkartılan Arazi Kanunnâmesi, Osmanlı Devleti`nde toprak sistemini yeniden düzenleyen ve özel mülkiyetin oluşmasına zemin hazırlayan düzenlemeler, Tanzimat döneminin en çarpıcı yeniliklerinden biri olan bu düzenlemeyle birlikte, mirî ve vakıf arazilerin özel mülkiyete dönüşmesi, mülk tapularının oluşturulması ve şahıslara dağıtılması, sokaklara isim ve binalara numara verilmesi, ilk kadastro sisteminin kurulması gibi Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki önemli değişim ve gelişmeler konusunda bilgi aktarılarak döneme ait metin ve belgeler katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinliğimize katılarak bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşan Dr. Bekir Cantemir`e, etkinliğimiz için yer tahsisinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığına, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı çalışanlarına ve katılımcılara teşekkür ederiz. 


Yukarı Çık