HKMO JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ MAKALE GÖNDERİMLERİ

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına ait altı ayda bir yayımlanan (Mayıs ve Kasım ayları), hakemli, açık erişimli, süreli, özgün makalelerin yer aldığı bilimsel bir dergidir. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak harita/geomatik/jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ve ilgili disiplinler arası araştırma ve çalışmaları yayımlamaktadır. 

 

Dergi yayın hayatına ilk olarak 1965 yılında "Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi" adıyla başlamış, 2003-2011 yılları arasında "Hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi" adını almıştır. 2012 yılında ise "Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi" adını alarak günümüze kadar yayımlanmaya devam etmiştir.

 

Özgün bilimsel çalışmalar ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi için bundan sonra makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/hkmojjd adresinden alınmaya başlanmıştır.

 

Ürettiğiniz bilimsel çalışmaların/makalelerin dergimizde yayımlanması için katkılarınızı beklemekteyiz.

 

Önceki sayılarımız için TIKLAYINIZ .

 

Değerli üyelerimizin, okurlarımızın ve yazarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

 

Doç. Dr. Bahattin Erdoğan                                                           Orhan Kasap
Editör                                                                                           Genel Başkan   
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi
                                             Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

 

İletişim için:

E-posta (1): berdogan@yildiz.edu.tr
E-posta (2): hkmojjd@gmail.com


Yukarı Çık