DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Kadınların daha insanca yaşama hakkı talebi ve doğuştan var olan haklarına sahip çıkma mücadelesi, yıllar boyunca devam etti ve günümüzde de devam ediyor.

 

Dünya Kadın Hakları Günü, bu mücadelelerin bir yansıması olmanın yanı sıra ülkemiz kadınları açısından ayrı bir öneme daha sahip. Cumhuriyetin ilanı ile değişen toplum yapısı ve buna uygun kanunların yürürlüğe girmesi ile birlikte; yıllar boyu yok sayılan, görmezden gelinen, "insan" oldukları unutulan kadınların haklarının yasal düzenlemelerle koruma altına alınması sağlandı. Sosyal, ekonomik ve siyasal haklarına kavuşan kadınlar, 5 Aralık 1934 tarihiyle "Seçme ve Seçilme Hakkı"na da kavuştu. 

 

Sosyal, ekonomik, siyasal haklar; herkesin doğuştan sahip olduğu haklar ve kimseye bir başka kimse tarafından lütfedilen bir yapıda olmamalılar. Ancak ne yazık ki çoğu zaman bu gerçeklik unutuluyor ve özellikle kadın hakları, bahşedilmiş bir anlayış ile bir tutuluyor. Bu anlayış dolayısıyla da haklar, yalnızca kâğıt üzerinde kalıyor ve onların hayata geçirilmeleri bir yana, engellenmeleri söz konusu oluyor. 

 

Günümüzde halen çalışma hakkı engellenen; haklarını kullanmak istediğinde işinden edilmekle tehdit edilen; mirastan mahrum bırakılmaya çalışılan; boşanmak istediğinde şiddetle karşılaşan; bir birey olarak özgürce hareket etme hakkından uzaklaştırılmak istenilen; sokakta yürümekten korkan; kıyafeti bahane edilerek tecavüze uğrayan; tacize, tecavüze maruz kalan; "Ama ben de insanım, durun!" dediğinde karşılığını canından olarak alan; her fırsatta ötekileştirilen; "Sen kadınsın; konuşma, gülme, o saatte gezme, sadece çocuk doğur…" gibi insanlık dışı pek çok durumla yaşamak zorunda kalan; toplumdan, siyasetten, hayattan koparılmaya çalışılan kadın sayısı ne yazık ki çok fazla.

 

Kadınlar; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde dahi şiddetle karşılaşsa da, pek çok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmasına rağmen siyasette kendine zor yer bulsa da, getirilmeye çalışılan düzenlemelerle var olan haklarından uzaklaştırılmaya çalışılsalar da hak arama ve haklarına sahip çıkma mücadelesine durmaksızın devam edecekler. 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, HKMO Kadın Komisyonumuz ve çalışma gruplarımızın öncülüğünde ve Odamız avukatlarının desteği ile her zaman kadınlarımızın yanında olduğumuzu, kadın haklarına sahip çıkmak için mücadele edeceğimizi ve kadın hakları ihlaline yol açan her türlü uygulamaya, düzenlemeye karşı olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak daha coşkulu kutlamalar yapabilmenin umudu ile "Dünya Kadın Hakları Günü"nü kutluyoruz. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Aralık 2018 

Yukarı Çık